Vedenie školy

Riaditeľ školy

Mgr. Milan Bendik

Zástupkyňa pre 1. stupeň

Mgr. Ingrid Imrichová

Zástupkyňa pre 2. stupeň

Mgr. Andrea Sabolová