Rada školy

 

Zloženie rady školy pri Základnej škole, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

za zástupcov pedagogických zamestnancov
Mgr. Helena Demčáková (predsedníčka)
Mgr. Viera Andrejčáková

za zástupcov nepedagogických zamestnancov
p. Rozália Miková

za zástupcov rodičov
MUDr. Jana Molčanová
MUDr. Eva Lompartová
Mgr. Miroslava Cerulová
p. Róbert Mikčo

za zriaďovateľa
Ing. Ľubomír Lukič
JUDr. Štefánia Križovenská
Ing. Helena Ungradyová
Ing. Ján Lapčák

Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.