sep
10

Organizovanie školských akcií

Exkurzia - Prešov - 6. ročník - jún 2019

Exkurzia - Praha - 9. ročník - jún 2019

Exkurzia - Bardejov - 3. ročník - jún 2019

Exkurzia - Humenné - 2. ročník - jún 2019

Exkurzia - turistické dopoludnie - 8. ročník - jún 2019

Exkurzia - Zemplínska Šírava - 6. ročník - jún 2019

Ekodeň - Kapušiansky hrad - 7. ročník - jún 2019 

Exkurzia - Liptov - 6.C - jún 2019

Exkurzia - Košice - Zoologická záhrada - jún 2019

Exkurzia - Košice - Botanická záhrada - 5. ročník - máj 2019

Exkurzia - Bratislava - Viedeň - Budapešť - 8. ročník - máj 2019

Beseda - Body image - 9. ročník - máj 2019

Exkurzia - Lesnícke dni - Zámutov - 2. a 3. ročník - máj 2019

Exkurzia - Vihorlatské múzeum Humenné - 6. ročník - máj 2019

EKO Deň - Jaskyňa Zlá Diera - 6. ročník - apríl 2019

Beseda - Drogy a závislosti - 7. ročník - apríl 2019

ČOV - Vranov nad Topľou - 7. ročník - apríl 2019

Divadelné predstavenie - DJZ Prešov - 8. ročník - marec 2019

Bábkové divadlo - Košice - 1. ročník - február 2019

Divadelné predstavenie - DJZ Prešov - 6. ročník - december 2018

Beseda - Šikanovanie - 8. ročník - december 2018

Exkurzia - CEPT - Prešov - VII.A - december 2018

Leonardium - Prešov - VI.C - november 2018

Bábkové divadlo - Košice - 2. ročník - november 2018

Exkurzia - Múzeum A. Warhola - Medzilaborce - 9. ročník - november 2018

Sledovanie dopravných situácií a dopravných značiek - Vranov nad Topľou - november 2018

Beseda s psychologičkou - Ako sa správne učiť - 5. ročník - november 2018

Exkurzia - Stará Ľubovňa, Červený Kláštor - 7. ročník - október 2018

Ekodeň - Vysoké Tatry - 9. ročník - október 2018

Noc výskumníkov - Košice - 8. ročník - september 2018

Cvičenie v prírode - 1. ročník - september 2018

Cvičenie v prírode - 2. ročník - september 2018

Cvičenie v prírode - 3. ročník - september 2018

Cvičenie v prírode - 4. ročník - september 2018

Rádio Regina - Košice - 6. ročník - september 2018