sep
10

Organizovanie školských akcií

EKO Deň - Jaskyňa Zlá Diera - 6. ročník - apríl 2019

Beseda - Drogy a závislosti - 7. ročník - apríl 2019

ČOV - Vranov nad Topľou - 7. ročník - apríl 2019

Divadelné predstavenie - DJZ Prešov - 8. ročník - marec 2019

Bábkové divadlo - Košice - 1. ročník - február 2019

Divadelné predstavenie - DJZ Prešov - 6. ročník - december 2018

Beseda - Šikanovanie - 8. ročník - december 2018

Exkurzia - CEPT - Prešov - VII.A - december 2018

Leonardium - Prešov - VI.C - november 2018

Bábkové divadlo - Košice - 2. ročník - november 2018

Exkurzia - Múzeum A. Warhola - Medzilaborce - 9. ročník - november 2018

Sledovanie dopravných situácií a dopravných značiek - Vranov nad Topľou - november 2018

Beseda s psychologičkou - Ako sa správne učiť - 5. ročník - november 2018

Exkurzia - Stará Ľubovňa, Červený Kláštor - 7. ročník - október 2018

Ekodeň - Vysoké Tatry - 9. ročník - október 2018

Noc výskumníkov - Košice - 8. ročník - september 2018

Cvičenie v prírode - 1. ročník - september 2018

Cvičenie v prírode - 2. ročník - september 2018

Cvičenie v prírode - 3. ročník - september 2018

Cvičenie v prírode - 4. ročník - september 2018

Rádio Regina - Košice - 6. ročník - september 2018