nov
27

Chutné maľovanie

mih sutaz miniCentrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva školstva Slovenskej republiky aj v tomto školskom roku pripravilo pre žiakov základných škôl a ich učiteľov možnosť zapojiť sa do súťažno-vzdelávacích aktivít pod názvom Hovorme o jedle. V rámci VIII. ročníka sa nezabudlo ani na mladých umelcov, ktorí vizuálne stvárňovali svoje predstavy na jednu z piatich tém týkajúcich sa problematiky potravín vo výtvarnej aktivite Chutné maľovanie. Práca nášho žiaka Matúša Mihališina zo VII. C (pod vedením p. uč. Mgr. M. Borošovej) zaujala porotu najviac a v téme Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek sa stal v II. kategórii celoslovenským víťazom. Srdečne blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa tvorivej chuti do maľovania.

nov
26

Anglická olympiáda

anj olymp logo miniNapriek platným protipandemickým opatreniam a súčasnému dištančnému vzdelávaniu sa na našej škole v dňoch 25. a 26.11.2020 konalo školské kolo olympiády anglického jazyka. Prebiehalo netradične online formou s využitím aplikácie Teams. Úlohou súťažiacich bolo zvládnuť písomnú, teoretickú časť, ako aj praktickú, ústnu časť. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1A (žiaci 5.-7.ročníka) a 1B (žiaci 8.-9.ročníka). V kategórii 1A súťažilo 5 žiakov a v kategórii 1B 2 žiačky. Víťazkou 1.kategórie sa stala žiačka 7.B Stela Saladiaková, ktorú pripravovala Mgr. Paula Kováčová. V kategórii 1B zvíťazila žiačka 9.A Anna Rozkošová pod vedením Mgr. Zuzany Mičejovej. Školské kolo olympiády pomohli zrealizovať Mgr. Jana Juhaščíková, PhD. a Mgr. Zuzana Mičejová.
Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme, aby nás úspešne reprezentovali na obvodovom kole.

nov
24

Dištančné vzdelávanie žiakov - Základná škola Sídlisko II 1336

Riaditeľ ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy MŠVVaŠ SR

p r e c h á d z a

od 25. 11. 2020 do 4. 12. 2020 na 1. stupni ZŠ na dištančné vzdelávanie
z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 u pedagogického zamestnanca školy.

Podľa usmernenia RÚVZ prijímame tieto opatrenia:
• Vyučovanie na 1. a 2. stupni bude prebiehať dištančnou formou.
• Vstup do budovy školy pre pedagogických zamestnancov, žiakov, rodičov a iných osôb je prísne zakázaný!
• Stravovanie v školskej jedálni sa nebude poskytovať. Všetci žiaci školy a zamestnanci sú z obedov odhlásení.
• V termíne od 30. 11. do 4. 12. 2020 dôsledná dezinfekcia školy.

Prosíme zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení sledovali zdravotný stav svojich detí a prípadné informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu konzultovali s obvodným pediatrom a bezodkladne informovali triedneho učiteľa.

Žiakov a zamestnancov ZŠ Sídlisko II žiadam, aby sa v období od 25.11.2020 do 4.12.2020 zdržiavali v domácej izolácii. Nástup žiakov a pedagogických zamestnancov do školy je plánovaný na pondelok 7. 12. 2020. Bližšie informácie budú zverejnené na webstránke školy a zaslané cez aplikáciu EduPage.

Ďakujem za porozumenie.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ ZŠ Sídlisko II 1336
Vranov nad Topľou

nov
23

POSTAVÍM SI HRAD

psh miniŽe sa dá spojiť matematika s vlastivedou sa presvedčili žiaci 3. ročníka dňa 23.11.2020 na matematicko-vlastivednej súťaži. Mala názov „Postavím si hrad.“
Súťažiaci v štyroch kolách predviedli svoje vedomosti, zručnosti, postreh. V prvom kole museli dokázať aké slovenské hrady poznajú a koľko ich poznajú. V druhom kole mali spoznať názov hradu podľa nápovedy. V treťom kole predviedli zručnosti v stavaní hradov z kociek podľa plánu. Štvrté kolo bolo o postrehu a pre zábavu. Pozorovali jednoduchý obrázok hradu, ktorý potom mali so zaviazanými očami čo najpresnejšie nakresliť.
Kde sa súťažilo? V tretiackych triedach. Víťazmi boli všetci, ktorí s odvahou súťažili.

nov
23

Zo starého nové

zsn miniAby naša zeleno-modrá planéta ostala v čo najlepšom stave, môžeme jej v tom aktívne pomôcť. V duchu hesla mysli globálne - konaj lokálne, sa najskôr pozrime do svojej vlastnej domácnosti. A kam by mal náš pohľad smerovať? Do smetného koša! Tomu v súčasnosti vládne recyklácia a upcyklácia. Kreatívne eko nápady šikovných ľudí sa nesú v duchu premeny odpadu na niečo užitočné. Aj deti ŠKD dali odpadu druhú šancu. Svojimi šikovnými ručičkami premenili papierové rolky, plastové i sklenené fľaše, staré CD, plechovky aj zvyšky textilu na nové dekoratívne i úžitkové predmety.

nov
20

A postupujeme ďalej.....

wocabee miniŽiaci 7.B (ANJ – skupina Mgr. J. Juhaščíkovej) našej školy opäť získali 1.miesto v precvičovaní slovíčok a stali sa tak víťazom krajského kola jazykového šampionátu s WocaBee, čím si zabezpečili postup do celoslovenského kola.
V utorok 17. novembra začalo druhé kolo celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. Počas súťažného týždňa 17. 11. - 20. 11. 2020 sa v našom kraji najusilovnejšími žiakmi súťaže stali žiaci triedy 7.B ANJ - 1. skupina. Dosiahli skvelý výsledok a v aplikácii nahrali 3576 bodov, čo je priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka, čím získali 1.miesto v Prešovskom kraji v súťaži Jesenný WocaBee šampionát.
Stali sa tak krajskými WocaBee šampiónmi a postupujú do celoslovenského kola, ktoré prebieha od 24. do 27. novembra 2020.
Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj v celoslovenskom kole.

nov
19

BUBNOVAČKA – aby bolo deti lepšie počuť

bubnovacka miniVo štvrtok 19.11.2020 o 10.00 h sa zo školského dvora ozývali zvláštne zvuky: dupot nôh, tlieskanie rúk, zvuky bubienkov, rolničiek, paličiek, tamburín, buchot PET fliaš, drevených kociek, pokrievok, variech i cinkot lyžíc či zvončekov. Hlas detí je dôležitý. Veríme, že ich bolo počuť doďaleka.
Ticho deti pred násilím neochráni. Preto sa žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do tejto celoslovenskej akcie organizovanej každoročne od roku 2014 neziskovou organizáciou Centrum Slniečko v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

nov
09

Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

wocabee miniZákladná škola Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!
Žiaci 1. skupiny ANJ z triedy 7.B získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Vranov nad Topľou a postupujú do krajského kola.
V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby. Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

nov
09

USMERNENIA a POKYNY od 10.11.2020

Na základe aktualizovaných usmernení Ministerstva školstva, pokynov Ústredného krízového štábu a aktuálnych opatrení v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“, nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 10. novembra 2020 nasledovne:

 • 1. stupeň i naďalej pokračuje v klasickej prezenčnej forme výučby podľa rozvrhu
 • 2. stupeň pokračuje v dištančnej forme - viac informácii nájdete na odkaze → Dištančné vzdelávanie

PREZENČNÁ FORMA - 1. stupeň

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 4. ročníka
    príchod - VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
   → odchod VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h.  Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do 27.11. nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť do 27.11. nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!

NEZABUDNITE: Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020 a zároveň piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020.

Vážení rodičia a žiaci!

Vedenie školy Vás chce požiadať o maximálnu zodpovednosť a súčinnosť pri účasti Vašej dcéry/syna na vyučovacom procese, prihliadajúc na výsledky víkendového celonárodného testovania vo Vašej rodine a zdravotného stavu Vášho dieťaťa. Ďakujeme.

nov
08

Prečo použité batérie nepatria do koša?

zbb miniBatérie obsahujú ťažké a nebezpečné kovy, ako je olovo, kadmium, nikel a ortuť. Všetky tieto kovy sú extrémne toxické. Nepatria do bežného smetného koša a nezahadzujeme ich do voľnej prírody. V prírode sa batérie rozkladajú 100 rokov. Ak hodíme baterku do koša, dostane sa na skládku, kde sa vplyvom poveternostných podmienok z bateriek uvoľnia nebezpečné látky do pôdy, podzemných vôd a do ovzdušia. Tie následne ovplyvňujú kvalitu nášho životného prostredia a tým aj naše zdravie. Napríklad len jedna nikel-kadmiová batéria z mobilu dokáže znečistiť takmer 600 000 litrov vody. Recykláciou elektroodpadu získame kovy a vzácne kovy ako zlato a striebro, ďalej plasty a sklo.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI