máj
07

Chemická olympiáda

chemolymp miniAj napriek Koronavírusu sa dňa 7.5.2020 uskutočnil 56. ročník chemickej olympiády. Súťažiaci teraz neriešili teoretické a praktické úlohy v chemickej učebni, ale v pohodlí domova pomocou počítača. Úlohy preto neboli zamerané len na doplnenie teoretických poznatkov z chémie, ale skôr na využitie logického myslenia pri riešení úloh. Súťaže sa zúčastnilo 10 najlepších žiakov vranovského okresu.
Našu školu reprezentovali žiačky: Katarína Kaňuchová z IX. D triedy a Katarína Kocáková z IX. B triedy. Súťažiacim sa tento rok neprideľujú miesta vo výsledkovej tabuľke, ale vyhodnocuje sa len riešiteľ/úspešný riešiteľ. Obe naše dievčatá boli úspešnými riešiteľkami, preto im srdečne blahoželáme.
Žiakov pripravovala Mgr. Mária Vojtková.

máj
02

Záujem o štúdium na ZŠ Sídlisko II v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

V prípade záujmu o štúdium na ZŠ Sídlisko II v 2. - 7. ročníku v školskom roku 2020/2021, vyplňte prosím elektronickú prihlášku.
*E-prihlášku vypĺňajú zákonní zastupcovia nových potenciálnych žiakov, prestupujúcich z inej základnej školy.

Usmernenia:
  • V položke "ročník" vyberte prosím ten, ktorý prislúcha budúcemu školskému roku.
  • Údaje v prihláške, ako je meno a priezvisko dieťaťa, prosíme vypĺňajte na základe rodného listu dieťaťa a dodržujte diakritické znamienka, ako sú dĺžne a mäkčene.
O prijatí Vášho dieťaťa na štúdium na ZŠ Sídlisko II rozhodne riaditeľ školy.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

máj
01

Biblia očami detí

bo miniAj v školskom roku 2019/2020 prebieha výtvarná súťaž Biblia očami detí. Práce niektorých našich žiakov sme odoslali ešte pred zatvorením škôl. Práca žiačky II.D triedy ZŠ Sídlisko II, Zoji Zubkovej s názvom: Jonáš neposlúchol Boha sa umiestnila na 2. mieste v diecéznom resp. krajskom kole. Blahoželáme a s malou nádejnou výtvarníčkou sa tešíme.
Katechétka Anna Mydlová

máj
01

OZNAM - Prevzatie osobných vecí zo školy

 

infoNa základe požiadaviek rodičov a žiakov umožňuje vedenie školy sprístupniť priestory školy. Za dodržania mimoriadnych bezpečnostných opatrení si rodičia a žiaci môžu vyzdvihnúť osobné veci (úbory TSV, hygienické vrecúška, prezuvky, pomôcky na VYV, zabudnuté oblečenie a pod.), príp. učebnice podľa presne zverejneného rozpisu (tabuľka nižšie). Do školy budú môcť vstúpiť iba osoby s prekrytím nosa a úst (rúško alebo jeho náhrada) a s hygienickými rukavicami (príp. inými rukavicami). Pohyb v budove školy bude prebiehať pod dohľadom triedneho učiteľa a bude zameraný iba na vyzdvihnutie vecí, potom je potrebné  budovu a areál urýchlene opustiť.

Vstup do školy je rozdelený podľa ročníkov

a bude prebiehať podľa nasledovného rozpisu:

 

9. ročník

4. – 7. 5. 2020

 

v čase podpisu prihlášok

8. a 4. ročník

11. – 13. 5. 2020

8.A – 11.5.

8.B – 12.5.

8.C – 13. 5.

11. – 13. 5. 2020

4.A – 11.5.

4.B – 12.5.

4.C – 13. 5.

9.00 – 12.00 hod.

Presné časy jednotlivých žiakov triedy sú určené po konzultácii s tr. učiteľom.

7. a 3. ročník

18. – 20. 5. 2020

7.A – 18. 5.

7.B – 19. 5.

7.C – 20. 5.

18. – 21. 5. 2020

3.A – 18. 5.

3.B – 19. 5.

3.C – 20. 5.

3.D – 21. 5.

9.00 – 12.00 hod.

Presné časy jednotlivých žiakov triedy sú určené po konzultácii s tr. učiteľom.

6. a 2. ročník

25. – 28. 5. 2020

6.A – 25.5.

6.B – 26.5.

6.C – 27.5.

6.D – 28.5.

25. – 28. 5. 2020

2.A – 25.5.

2.B – 26.5.

2.C – 27.5.

2.D – 28.5.

9.00 – 12.00 hod.

Presné časy jednotlivých žiakov triedy sú určené po konzultácii s tr. učiteľom.

5. a 1. ročník

1. – 4. 6. 2020

5.A – 1.6.

5.B – 2.6.

5.C – 3.6.

5.D – 4.6.

1. – 4. 6. 2020

1.A – 1.6.

1.B – 2.6.

1.C – 3.6.

1.D – 4.6.

9.00 – 12.00 hod.

Presné časy jednotlivých žiakov triedy sú určené po konzultácii s tr. učiteľom.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu žiadame rodičov a žiakov o dodržiavanie určených termínov a časov, vrátane regulácie vstupu riadeného triednym učiteľom.

 

apr
24

Podávanie a podpisovanie prihlášok na stredné školy

info skola

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
schválené Úradom verejného zdravotníctva SR,
vydáva riaditeľstvo ZŠ Sídlisko II tento pokyn na organizáciu podávania a podpisovania prihlášok na stredné školy:

 

1. PRÍPRAVA PRIHLÁŠOK
Zmenu vo výbere strednej školy môžu žiaci končiaci 9. ročník a žiaci, ktorí končia školskú dochádzku v nižšom ročníku vykonať do 30. apríla 2020, skontaktovaním sa s výchovnou poradkyňou, Mgr. Annou Treľovou - email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Po tomto dátume p. výchovná poradkyňa pripraví všetky podklady/prihlášky na podpis riaditeľovi školy, rodičom/zákonným zástupcom a žiakom.

2. ON-LINE REZERVÁCIA TERMÍNU
Žiadame všetkých rodičov/zákonných zástupcov o vytvorenie ON-LINE rezervácie presného termínu a času, na ktorý sa budú môcť objednať spolu so žiakom na podpis prihlášok na stredné školy v termíne od 4. do 7. mája 2020 (v čase od 10.00 h - 12.00 h). Pri vypĺňaní rezervácie do poznámky prosím napíšte meno žiaka a triedu, kvôli lepšej organizácii samotného priebehu podpisovania. ON-LINE rezerváciou šetríme Váš čas a zároveň v tejto mimoriadnej situácii predchádzame zhromažďovaniu sa väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.

  • Rezervacia termínuPresný termín (dátum a čas) si môžu rodičia rezervovať cez túto web-aplikáciu: https://lnk.sk/luE3
UPOZORONENIE - Vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia (vstup do školy s rúškom, rukavice, vlastné pero, 2-metrové odstupy). Platí to tak pre rodiča, ako aj pre žiaka.

3. REGISTRÁCIA A ODOSLANIE PRIHLÁŠOK
Po skompletizovaní všetkých prihlášok vykonáme potrebné registratúrne činnosti a následne nato, riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 19. mája 2020.

apr
20

Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov v 2. polroku šk. roka 2019/2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súlade s "Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020", ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 6. apríla 2020 (aktulizovalo 20. apríla 2020) a zároveň s rozhodnutím pedagogickej rady, konanej 20. apríla 2020 formou inštitútu "per rollam", schválil pedagogický zbor ZŠ Sídlisko II dokument:

Na základe týchto postupov Vám oznamujem, že:
- na 1. stupni nebudeme klasifikovať všetky výchovné predmety,
- na 2. stupni nebudeme klasifikovať všetky výchovné predmety, vrátane techniky,
- ostatné predmety na 2. stupni budeme klasifikovať.
Zároveň usmernenie napĺňa skutkovú podstatu že: „V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020."

Z uvedeného vyplýva, že žiakom druhého stupňa, ktorí si neplnia svoje úlohy/zadania, nekomunikujú s učiteľmi, ignorujú akúkoľvek snahu pedagóga o zabezpečenie on-line dištančného vzdelávania, môže byť nariadené komisionálne preskúšanie. Ak v týchto komisionálnych skúškach neuspejú, do vyššieho ročníka nepostúpia.

Žiadame preto všetkých žiakov, ktorí do dnešného dňa ignorovali úlohy zadávané svojimi učiteľmi, aby sa čím skôr spojili so svojimi pedagógmi a začali pracovať na úlohách, ktoré im boli zadané. Apelujeme aj na rodičov, aby na svoje deti dohliadli a skontrolovali, ako si plnia svoje povinnosti.

V závere Vás všetkých chcem povzbudiť k zodpovednému prístupu k štúdiu v podmienkach, ktoré nám táto neľahká doba priniesla. Všetci si uvedomujeme, že táto situácia nie je ľahká, ale verím, že to spoločnými silami zvládneme a táto kríza pominie čím skôr. Prežite/me ju v zdraví a dúfam, že sa všetci čoskoro stretneme.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

apr
19

ATTOMAT - online matematická súťaž

p-mat logoDňa 16. apríla 2020 sa uskutočnil 1. ročník online individuálnej matematickej súťaže ATTOMAT, ktorú vyhlásila nezisková organizácia P-MAT, pôsobiaca v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 22 rokov. Súťaže sa zúčastnilo takmer 700 detí rôznych vekových kategórii z celého Slovenska, vrátane našich žiakov.
Milan Gešperik z V.A sa spomedzi 138-mich zúčastnených umiestnil vo svojej kategórii na vynikajúcom 3. mieste.
Mária MIhalčinová z VIII.A vo svojej kategórii získala veľmi pekné 33. miesto zo 102 súťažiacich vo svojej kategórii a za prešovský kraj jej patrí pekné 3. miesto.
Milanovi a Márii srdečne gratulujeme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov.

 

apr
09

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční
od 15. do 30. apríla 2020
v čase od 10.00 h do 14.00 h
bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

3. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápiseElektornicka_prihlaska_1_rocnik
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis
- povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola

 

*prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu

mar
12

Riaditeľské voľno a mimoriadne prerušenie vyučovania

covid19 miniRiaditeľ ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou vyhlasuje na piatok 13. marca 2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre žiakov riaditeľské voľno.

MIMORIADNE PRERUŠENIE VYUČOVANIA
Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 3 ods. 8 vyhlášky MŠVV SR č. 231/2009 Z.z. sa mimoriadne prerušuje vyučovanie na všetkých školách a prevádzkach školských zariadení na území SR od 16. marca 2020 do odvolania.

mar
07

USMERNENIE K ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU

covid19 miniV súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydalo MŠVVaŠ SR usmernenie pre školy a školské zariadenia.
Žiadame všetkých zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, aby sa oboznámili s týmto usmernením a dôsledne ho dodržiavali.
Usmernenie MŠVVaŠ
Informácie ÚVZSR

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI