jún
30

Slávnostná rozlúčka deviatakov

deviataci miniPosledný stisk ruky,
úsmev na rozlúčku
alebo slzy možno, snáď,
veď posledný raz
chytíme do rúk kľučku,
ktorú sme stlačili tisíckrát.

Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou. V stredu 30.6.2021 sa v átriu školy konala slávnostná rozlúčka žiakov 9. ročníka. Lúčili sa so školou, so svojimi triednymi učiteľmi, spolužiakmi i všetkými učiteľmi. V rámci veľmi pekného kultúrneho programu vystúpila s básňou M. Višňovská a poďakovanie učiteľom za žiakov odznelo v podaní Z. K. Durkajovej. Po príhovore riaditeľa školy Mgr. Petra Kocáka nasledovalo odmeňovanie žiakov knihami za reprezentáciu školy a výborné výsledky. V závere programu vystúpili s piesňou členovia školskej kapely S. Dobranská, J. Duhoňová, E. Demčíková, N. Mrusková a M. Vancák, ktorých sprevádzali na hudobných nástrojoch Mgr. Peter Šofranko, Mgr. Matúš Boroš a žiak M. Baník.

jún
30

Zbierka „Urob dobrý skutok, podeľ sa!“

kcsol miniV mesiaci jún mali žiaci našej školy prostredníctvom zbierky „Urob dobrý skutok, podeľ sa!“ možnosť podeliť sa o svoje školské pomôcky (tašky, peračníky, zošity, perá, farbičky, a pod.) s deťmi z Komunitného centra v Soli. Táto dobrovoľná zbierka použitých, no zároveň zachovalých školských pomôcok je dôkazom toho, že ak každý prispejeme svojou troškou dobra, znásobíme tak pocit radosti a šťastia iných ľudí. Množstvo odovzdaných pomôcok potvrdilo, že pomoc druhým nie je našim žiakom ľahostajná. Úprimne ďakujeme každému, kto sa do tejto zbierky zapojil a veríme, že v budúcnosti v podobných aktivitách budeme pokračovať.

jún
29

EXPERT geniality show

logo expertEXPERT je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredné školy. Svojimi úlohami sa podobá súťaži Všedkovedko, ktorú naši prvostupniari už dobre poznajú. Niekoľkokrát odkladaná súťaž sa nakoniec uskutočnila 14.5.2021. Zúčastnilo sa jej 10 odvážnych piatakov, ktorí mali chuť zmerať si sily s rovesníkmi z celého Slovenska. Popasovali sa s dvomi súťažnými témami: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Balík s odmenami dorazil až predposledný deň školského roka, takže všetci súťažiaci si odnášali spolu s vysvedčeniami aj ceny a diplomy. Tí, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka, získali diplom Expert:
Monika Juhasová – V.C – sa stala Expertom v obidvoch témach
Noemi Mitriková – V.A - Expert Päť jazykov kultúry
Matúš Novikmec – V.A - Expert Päť jazykov kultúry
Srdečne blahoželáme!

  • 01
  • 02
  • 03
jún
29

Súťaž s mravčekom Bifľoškom - vyhodnotenie

ferdo miniŽiaci sa mohli zapojiť do súťaže, ktorá bola v časopise Príma Bifľoško. Vyriešili osemsmerovku, z ostávajúcich písmen vznikla otázka. AJ RASTLINY PLAČÚ? (Kedy sa to deje?) V dnešnej dobe je už každý zvyknutý používať špeciálne prístroje na určovanie počasia a kedysi dávno kvety pomáhali našim predkom spoznávať napríklad prichádzajúci dážď. V prírode je však veľa takýchto rastlín. Takže napríklad pred dažďom „plačú“ javory či pagaštany konské.
Kvapky rosy, uzavreté puky kvetov najčastejšie naznačujú, že má pršať, a prudké kvitnutie predznamenáva slnečné počasie.
Všetci osemsmerovku vyriešili správne. Tridsiati žiaci si prevzali odmenu.

jún
29

Návšteva primátora

prvaci mini„Sláva nám! Sláva nám! Sme prváci – dobrí žiaci, nie nejakí darebáci. Statoční sme, bystrí, smelí, usilovní ako včely...“
Týmito slovami prváckej hymny a tiež piesňou, milým slovom, privítali dnes naši najmladší žiaci pána primátora Ing. Jána Ragana a vedúcu OŠ Mgr. Valériu Novikmecovú na našej škole. O tom, že sú naozaj šikovní ich presvedčili básničkami a pesničkami.
Prváčikovia spoznali čarovný svet malého školáka a úspešne zvládli prvý ročník. Naučili sa písať, čítať, počítať a zažili veľa nového a zaujímavého. Riaditeľ školy Mgr. Peter Kocák predstavil všetky triedne pani učiteľky a vychovávateľky prvého ročníka. Pán primátor sa prváčikom prihovoril milým a láskavým slovom a potešil ich malým darčekom. Na záver si urobili na pamiatku spoločnú fotografiu v krásnom átriu našej školy. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, z ktorého mali všetci veľkú radosť.
„Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, zvláštna správa: Tak ako vždy v tomto čase, školský rok sa končí zase...“

jún
26

Matematický klokan – úspešní riešitelia

klokan mini1.ročník
Ema Kmecová, Tamara Hermanovská, I.C
Nina Bertová, Hana Vancáková, I.D

2.ročník
Štefan Kušnír, Lukáš Kalman, Elena Laktičová, II.B
Viktor Steeno, II.C
Róbert Ďurana, II.D

jún
25

Výlet na Domašu

bohemia miniDomaša, Domaša, ty si pýcha naša – tento okrídlený slogan sa pomyselne vznášal nad ôsmakmi a triedou 7.A v piatok 25. júna 2021. Zúčastnili sa náučnej okružnej plavby po Domaši. Žiaci si užili reprodukovaný výklad o histórii vzniku priehrady a doprovodný hudobný program.
Druhá časť školského výletu bola zameraná ekologicky. Všetci účastníci sa zapojili do aktivity 200 ton z lesa von. Autobusy zastavili na parkovisku pod lesom medzi obcami Benkovce a Sedliská. Rozdali sa prinesené vrecia a výsledok: zozbieraný odpad vážil 142 kilogramov. Žiaci prežili deň príjemne a užitočne.

jún
22

Múzeum v Hanušovciach

archeopark miniJedinečný priestor na učenie sa navštívili žiaci II. A a II. C triedy vo štvrtok 17.6.2021.
Kto by nechcel cestovať v čase, zažiť skutočnosti poznané len z kníh.
Nie úplne, ale dosť reálne takúto možnosť ponúka Archeopark v Hanušovciach n/T. - Živá archeológia. Po prekročení brány palisády, oddeľujúcej 21. storočie od praveku, Archeopark ponúka poznanie piatich základných období praveku a včasného stredoveku prostredníctvom piatich obydlí a ich vybavenia, hlavne však poskytuje živú aktivitu ľudí, dotyk s matériou i fantáziou a obrovský priestor na interaktívne činnosti.

jún
22

Parádny výlet...

dinopark miniPomaly sa končí školský rok a blížia sa prázdniny, na ktoré sa všetci tešíme. Za úspešné ukončenie prvého ročníka a celoročnú námahu žiakov za odmenu zobrali pani učiteľky na výlet. Prváci navštívili v Košiciach ZOO a DinoPark. Videli naše i cudzokrajné zvieratá. V DinoParku mali možnosť nahliadnuť aj do čias minulých a zistiť, aké dinosaury žili v dávnych dobách. Na pamiatku si kúpili rôzne suveníry pre rodičov či súrodencov. Cestu v autobuse si krátili spievaním pesničiek. Šťastní, veselí, ale aj trochu unavení sa vrátili domov.

jún
22

Beseda so spisovateľkou

marinka miniV stredu – 16.6.2021 sa žiaci prvého ročníka vybrali do knižnice na besedu so spisovateľkou Martou Staviarskou. Mladá, ambiciózna pani spisovateľka im porozprávala zaujímavosti zo štúdia ako aj rodinného života. Predstavila im svoju prvú knihu, ktorú pomenovala podľa svojej malej dcérky – Marínka-Somarínka. Prečítala nám aj úryvok z knihy, ktorú sa chystá v najbližšej dobe vydať. Prezradila nám však, že bude o dinosauroch. Humorným spôsobom odpovedala deťom na ich zvedavé otázky. Tí pani spisovateľke sľúbili, že si cez prázdniny nájdu čas a určite si vypožičajú a prečítajú niektorú z jej kníh.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI