sep
20

Zbierka Biela pastelka na našej škole

bp miniV piatok 20. septembra 2019 sa uskutočnil už 18. ročník zbierky, ktorej cieľom je upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postihnutím a pomôcť im žiť čo najkvalitnejší a samostatný život.
Ambsádorkou Bielej pastelky je aj tohto roku známa moderátorka Adela Vinczeová: „Páči sa mi myšlienka Bielej pastelky i ľudia, ktorí sa na jej organizácii podieľajú. Bola by som veľmi rada, ak by sme spoločne urobili ešte veľa dobrých vecí zameraných na pomoc ľuďom nevidiacim a slabozrakým,“ povedala A. Vinczeová na margo vzájomnej spolupráce.
Aj naša škola sa do verejnej zbierky aktívne zapojila. Dvaja dobrovoľníci – Bianka Kinčovská z 8.B a Samuel Berta z 9.A – s bielo-modrou pokladničkou prešli za dopoludnie jedáleň, všetky triedy našej školy, vedenie školy, pedagógov a zamestnancov školy. Vyzbierali sme spoločne sumu 325,71 €.

Pri každej zbierke sa zväčša pýtame KAM idú naše peniaze. Vďaka nim pomáhame výučbou čítania a písania Braillovho písma, učíme nevidiacich samostatne sa pohybovať v uliciach pomocou bielej palice, prispievame na výcvik vodiaceho psa. Ani práca na počítači či ovládanie dotykového telefónu dnes nie je pre nevidiacich problémom a pod odborným vedením ho poľahky zvládnu. Vďaka zbierke Biela pastelka môžu nevidiaci a slabozrakí absolvovať kurzy práce s kompenzačnými a optickými pomôckami.
Prispeli sme na dobrú vec a spravili sme dobrý skutok. Všetkým za príspevok ďakujeme.
Koordinátorka školskej zbierky Mgr. Katarína Antošová.

 • Biela pastelka (1)
 • Biela pastelka (11)
 • Biela pastelka (12)
 • Biela pastelka (13)
 • Biela pastelka (14)
 • Biela pastelka (15)
 • Biela pastelka (16)
 • Biela pastelka (17)
 • Biela pastelka (19)
 • Biela pastelka (2)
 • Biela pastelka (20)
 • Biela pastelka (21)
 • Biela pastelka (22)
 • Biela pastelka (23)
 • Biela pastelka (24)
 • Biela pastelka (25)
 • Biela pastelka (27)
 • Biela pastelka (28)
 • Biela pastelka (29)
 • Biela pastelka (3)
 • Biela pastelka (31)
 • Biela pastelka (33)
 • Biela pastelka (4)
 • Biela pastelka (6)
 • Biela pastelka (7)
 • Biela pastelka (9)
 • Biela pastelka

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI