sep
27

Noc výskumníkov

nv miniTak ako po minulé roky, aj tento rok sa žiaci 8. ročníka zúčastnili festivalu vedy a techniky pod názvom Noc výskumníkov. Konal sa v piatok 27. septembra 2019 v OC Optima v Košiciach. Festival sľuboval bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú hlavne deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Žiaci mohli vidieť a aj si sami vyskúšať množstvo zaujímavých pokusov hlavne z oblasti fyziky, chémie, biológie, geografie a techniky. Videli napríklad rôzne minerály, kovy, lávovú lampu, ľudský nervový systém, tekutý dusík, autíčko na vodíkový pohon, 3D tlačiareň pomocou ktorej sa dajú vyrobiť ľudské implantáty. Rôzne stavebnice a roboty, liečivé rastliny, dokonca sa mohli dotknúť plazov.
Tieto úžasné pokusy pre žiakov pripravili študenti a ich vyučujúci z vysokých škôl v Košiciach, ako sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Neurobiologický ústav, Ústav experimentálnej fyziky, Archeologický ústav a mnoho iných.
Dúfame, že tieto experimenty žiakov zaujali natoľko, že budú pre nich podnetom pri napredovaní v štúdiu chémie, fyziky a iných odborných predmetov.

 • nv (1)
 • nv (10)
 • nv (11)
 • nv (12)
 • nv (13)
 • nv (14)
 • nv (15)
 • nv (16)
 • nv (17)
 • nv (18)
 • nv (19)
 • nv (2)
 • nv (20)
 • nv (21)
 • nv (22)
 • nv (23)
 • nv (24)
 • nv (25)
 • nv (26)
 • nv (27)
 • nv (29)
 • nv (3)
 • nv (30)
 • nv (31)
 • nv (32)
 • nv (33)
 • nv (34)
 • nv (35)
 • nv (36)
 • nv (37)
 • nv (38)
 • nv (39)
 • nv (4)
 • nv (40)
 • nv (41)
 • nv (42)
 • nv (43)
 • nv (44)
 • nv (45)
 • nv (46)
 • nv (47)
 • nv (5)
 • nv (6)
 • nv (7)
 • nv (8)
 • nv (9)
 • nv

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI