okt
01

ECO ENERGY TOUR

eet2 miniZapnúť svetlo, nabiť mobil, pustiť televíziu alebo zohriať jedlo sú aktivity, ktoré považujeme za neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Ako však taká elektrina vzniká a ako je možné, že je nám k dispozícii kedykoľvek a takmer kdekoľvek? Spoločne sme na to hľadali odpovede v rámci eko-výchovného programu ECO ENERGY TOUR s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom, ktorý sa konal v našom meste v MsDK 1. októbra 2019.
Počas tejto vzdelávacej šou sme sa oboznámili so svetom energie. Zábavným spôsobom sme sa dozvedeli, aké rozličné zdroje energie máme na svete a na Slovensku k dispozícii, ako a na čo všetko energiu využívame a akým spôsobom sa dostane až k nám domov.

Nakoľko sa program ECO TOUR venuje problematike životného prostredia a ekológie, program poukazuje na dôležitosť využívania zelenej energie a tiež ponúka jednoduché tipy a triky na šetrenie elektrickej energie, ktorými môžeme výrazným spôsobom zlepšiť stav našej planéty. To všetko nám ponúkol hodinový interaktívny program, ktorého súčasťou boli súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu. Čerešničkou na torte a zároveň prekvapením pre všetkých bol krst nového CD školskej kapely ŤAHÁK, ktoré pokrstili Ondro s Thomasom a od srdca zaželali ešte veľa dobrých spevákov, hudobníkov a dobrých pesničiek celej kapele. Krst okorenili Ema Demčíková so skladbou Yes, I do a Nina Mrusková s Mišom Vancákom v duete V slepých uličkách od Mekyho Žbirku a Mariky Gombitovej. Po krste nás potešila autogramiáda Thomasa Puskailera a Ondreja Antáleka, počas ktorej sme si mohli zakúpiť náramky, tričká a iné drobnosti s logom tejto šou.

 • img_3251
 • img_3253
 • img_3272
 • img_3304
 • img_3321
 • img_3324
 • img_3334
 • img_3352
 • img_3359
 • img_3384
 • img_3396
 • img_3403
 • img_3410
 • img_3436
 • img_3458
 • img_3469
 • img_3478
 • img_3481
 • img_3485

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI