Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
12

3. miesto chlapcov na krajskom kole v stolnom tenise

stk miniPo víťazstve na okresnom kole sa v utorok 12. novembra 2019 naši chlapci predstavili aj medzi žiackou elitou Prešovského kraja. Opäť ukázali, že v tomto športe patria v našom kraji medzi najlepších.
V skupine sa postupne stretli s družstvami zo ZŠ Bukovce (okr. Stropkov), Svidníka a ZŠ Sedlice.
Všetky svoje zápasy vyhrali a postúpili do finálovej skupiny. V nich najprv narazili na chlapcov zo ZŠ Modrá nad Cirochou, ktorým podľahli 0:4 na zápasy. V boji o 2. miesto zviedli veľmi vyrovnanú partiu proti chlapcom zo ZŠ Spišské Hanušovce (okr. Kežmarok), ktorým síce podľahli 1:4, ale všetci chlapci, aj keď už dosť unavení, odovzdali zo seba všetko a chýbalo len veľmi málo, aby svojho súpera zdolali.

Nakoniec sa umiestnili na výbornom 3. mieste!!!
Družstvo chlapcov nastúpilo v tomto zložení:
Zajac Michal VI.C
Lešňanský Adrián VI.B
Lešňanský Boris VI.B
Lešňanský Matej VI.B
Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

  • stk (1)
  • stk (2)
  • stk (3)
  • stk (4)
  • stk (5)
  • stk (6)
  • stk

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI