Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
15

Čarovná farbička

car far miniPopoludnie 15. novembra 2019 na našej škole prinieslo možnosť nádejným výtvarníkom v štyroch kategóriách nielen zmerať si sily s rovesníkmi, ale aj stráviť príjemný čas vlastnou kreatívnou tvorbou vo výtvarnej súťaži Čarovná farbička.
Mladí umelci rôznymi výtvarnými technikami zobrazovali svoje predstavy na zadanú tému "Krajina Zázračno".
Z čarovných prác talentovaných žiakov bolo náročné vybrať tie najlepšie, veríme však, že okrem ocenených diel a ich autorov si pocit víťazstva právom odniesol každý zúčastnený. Všetkým ďakujeme za účasť, prajeme veľa chuti a tvorivých nápadov v ich ďalšej výtvarnej činnosti a výhercom srdečne blahoželáme!

Vyhodnotenie:
I.KATEGÓRIA (1.-2. roč.)
1. miesto Emília Lacká, II.D
2. miesto Michaela Rúdyová, I.A
3. miesto Viktória Šoffová, I.B
II.KATEGÓRIA (3.-4. roč.)
1. miesto Noemi Mitriková, IV.A
2. miesto Júlia Maťašová, III.D
3. miesto Vanesa Pisarčíková, III.A
III.KATEGÓRIA (5.-6. roč.)
1. miesto Soňa Hermanovská, V.A
2. miesto Eliška Tatárová, V.C
3. miesto Richard Vasilko, VI.B
IV.KATEGÓRIA (7.-8. roč.)
1. miesto Ema Velčková, VII.B
2. miesto Lea Janoková VII.C
3. miesto Tamara Tatrayová, VIII.A

 • cfar (1)
 • cfar (10)
 • cfar (11)
 • cfar (12)
 • cfar (13)
 • cfar (14)
 • cfar (15)
 • cfar (16)
 • cfar (2)
 • cfar (3)
 • cfar (4)
 • cfar (5)
 • cfar (6)
 • cfar (7)
 • cfar (8)
 • cfar (9)
 • cfar

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI