Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
28

iBobor

ibobor miniNovemeber už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu so 89 768 súťažiacimi z 1116 škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Zo 108 zúčastnených súťažiacich v našej škole bolo až 75 úspešných. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

V kategórii Drobci (2. a 3. ročník) získali diplom Júlia Maťašová (72 bodov - 100%), Zuzana Štefanková (72 bodov - 100%), Jana Lačná (72 bodov - 100%), Lea Lobodášová (72 bodov - 100%), Viktória Čandiková (72 bodov - 100%), Laura Pivovarníková (72 bodov - 100%), Ján Šugár (72 bodov - 100%), Nelka Novysedláková (64 bodov), Nela Lukáčová (60 bodov), Richard Znanec (60 bodov), Marko Jakubčo (60 bodov), Laura Vargová (60 bodov), Ella Venglovičová (60 bodov), Mirka Petrová (60 bodov), Daniel Trecák (60 bodov), Damián Vavrek (56 bodov), Tiffany Natafalušiová (52 bodov), Zuzana Andrejcová (51 bodov), Rastislav Petro (48 bodov), Lenka Lapková (48 bodov), Alexander Malčický (48 bodov), Martin Petrík (48 bodov), Natália Mandulová (48 bodov).

U Bobríkov (4. a 5. ročník) to boli Michael Kozák (96 bodov - 100%), Nicola Sopková (84 bodov), Laura Ravasová (84 bodov), Jakub Tabaka (84 bodov), Katarína Zajícová (80 bodov), Alexandra Mižovová (76 bodov), Peter Gazdík (76 bodov), Soňa Škurlová (76 bodov), Sofia E. Gaľová (76 bodov), Matthias Filip Popaďák (72 bodov), Diana Mantičová (72 bodov), Šimon Majerník (72 bodov), Tomáš Kalman (72 bodov), Boris Ťasko (72 bodov), Sarah Fejková (68 bodov), Šimon Uzoráš (68 bodov), Adam Jakubo (68 bodov), Bianka Lukáčová (68 bodov), Karin Čechová (64 bodov),  Viktor Kóňa (64 bodov) a Jakub Pešta (60 bodov).

Benjamíni (6. a 7. ročník) získali tiež veľmi pekné umiestnenia. Erika Barlová a Adam Kulík získali po 68,01 bodov, Zuzana Mičejová 61,35 bodov, Juliana Tarčinská 56,02 bodov, Mikuláš Bodnár, Šimon Haľko, Šimon Havrila po 54,69 bodov, Matej Lehončák 54,68 bodov a Daniela Vardžiková 50,69 bodov.

V poslednej kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) diplomy získali títo žiaci: Katarína Kocáková (80 bodov - 100%), Alexandra Kandalová (73,34 bodov), Patrícia Púchyová (73,34 bodov), Mária Mihalčinová (70,34 bodov), Bianka Kinčovská (68,01 bodov), Miro Leško (68,01 bodov), Mária Kopčáková (67,00 bodov), Ema Tiňová (66,68 bodov), Ondrej Alex Henkeľ (66,68 bodov), Aleš Novysedlák (66,68 bodov), Vanessa Serafinová (64,01 bodov), Sára Keblešová (62,68 bodov), Katarína Kaňuchová (62,68 bodov), Jakub Mehaj (61,34 bodov), Šimon Mikula (58,68 bodov), Ingrid Tkáčová (55,34 bodov), Ema Sabolová (53,35 bodov), Ema Kovaľová (53,02 bodov), Dávid Hajník (52,68 bodov) a Alžbeta Molčanová (52,02 bodov). Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa informatických úspechov...

  • ib (1)
  • ib (2)

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI