Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
26

Beseda s Máriou Štefánkovou

mast miniŽiaci I.D sa v utorok 26.11. vybrali do Hornozemplínskej knižnice na besedu so spisovateľkou, prekladateľkou a redaktorkou Máriou Štefánkovou, ktorá sa zaoberá hlavne tvorbou zameranou na detského čitateľa. Pani spisovateľka našim žiakom predstavila svoje knižky plné bohato ilustrovaných básničiek pre deti. Jej knižky ilustruje mladá výtvarníčka Petra Štefanková.
Dozvedeli sme sa, ako vznikali jej knihy, zaujímavé i zábavné podrobnosti z jej života.
Boli to pekné i poučne strávené chvíle. Ďakujeme.

  • img-1648
  • img-1649
  • img_5002
  • img_5005
  • img_5027

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI