Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
29

Slávici z lavice

sl miniV piatok 29. novembra 2019 sa naša škola rozozvučala slávičími hlasmi našich spevákov v školskom kole súťaže v speve populárnej piesne SLÁVICI Z LAVICE. 20 spevákov súťažilo v troch kategóriách. Každý z nich zaspieval pieseň podľa vlastného výberu s hudobným podkladom alebo v sprievode školskej kapely Ťahák. Výkony súťažiacich boli obdivuhodné, čo ocenili diváci potleskom a porota v zložení Mgr. Viera Puškárová, PaedDr. Jarmila Kolesárová, Mgr. Zuzana Mičejová a Mgr. Zuzana Štefanková mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.

I. kategória (žiaci 1. - 4. ročníka)
1. Noemi Mitriková, IV. A
2. Ján Štefanko, II. B
3. Bianka Baranová, II. D 
    Zuzana Štefanková, III. B 

Čestné uznanie: Katarína Zajícová, IV. B; Zuzana Andrejcová, III. D

II. kategória (žiaci 5. - 6. ročníka)
1. Soňa Hermanovská, V. A
2. Laura Uchaľová, VI. A
3. Tamara Kolesárová, V. A

III. kategória (žiaci 7. - 9. ročníka)
1. Nina Mrusková. VIII. C
2. Ema Demčíková, VIII. C
    Zuzana Mičejová, VII. B
3. Erika Barlová, VII. B
    Michal Vancák, VIII. C

 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25 (2)
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 43

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI