Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

feb
14

Beseda s našou najlepšou paralympioničkou Henrietou Farkašovou

paral miniV piatok 14.2.2020 nás svojou návštevou poctila slovenská reprezentantka v para zjazdovom lyžovaní - Henrieta Farkašová. V malej telocvični ju spoločne s jej švagrinou privítali žiaci siedmeho ročníka.
Henrieta Farkašová je najúspešnejšou slovenskou paralympioničkou v histórii, je deväťnásobná víťazka Paralympijských hier a pätnásťnásobná víťazka Majstrovstiev sveta v para alpskom lyžovaní.
Po Zimných paralympijských hrách 2014 obdržala spoločne s Anastáziou Kuzminovou najvyššie štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za významné zásluhy o rozvoj slovenského paralympijského športu a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Vo februári 2019 získala prestížne ocenenie „LaureusWorldSportsAward“, tzv. športového Oskara vo svojej kategórií a v októbri toho istého roku sa stala najlepšou paralympioničkou sveta za rok 2019.

Úvodnou piesňou stretnutie otvorila Jana Duhoňová z 8.A a v role moderátorky uviedla nášho vzácneho hosťa Ema Ottingerová zo 7. B., ktorá zároveň priblížila Henrietin životopis. Počas prezentácie sme okrem prehľadu mnohých lyžiarskych úspechov na paralympiáde či majstrovstvách sveta mohli sledovať aj dva videozáznamy z víťazných jázd v slalomea zjazde. Dozvedeli sme sa, že aj napriek zdravotnému hendikepu v podobe výraznej krátkozrakosti Henrieta vyštudovala vysokú školu. Po množstve otázok od žiakov, na ktoré ochotne odpovedala, sme si mohli neskôr prezrieť zlaté medaily z paralympiády v Soči a Pchjongčchangu a odfotiť sa s úspešnou športovkyňou. Na záver všetkým prítomným zaspievala Sofia Dobranská z 8.A.
Stretnutie s Henrietou bolo pre všetkých z nás veľkým povzbudením a motiváciou k tomu, že aj napriek prekážkam môžeme dosiahnuť úspechy, ak budeme poctivo pracovať.

 • hf (00)
 • hf (01)
 • hf (02)
 • hf (03)
 • hf (04)
 • hf (05)
 • hf (06)
 • hf (07)
 • hf (08)
 • hf (09)
 • hf (10)
 • hf (11)
 • hf (12)
 • hf (13)

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI