Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

feb
23

TALENTY 2020

talenty miniV nedeľu 23. februára 2020 sa v tanečnej sále Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou konal už 29. ročník okresnej súťaže v speve ľudovej a populárnej piesne TALENTY 2020. Naša škola mala v tejto súťaži silné zastúpenie, reprezentovalo ju až 20 žiakov v kategóriách sólo a duo spev, sólisti inštrumentalisti a spevácke skupiny. Speváci a inštrumentalisti museli prejsť výberovým kolom. Vo finálovom kole v silnej konkurencii ukázali svoj talent a podali skvelé výkony, čo ocenila aj porota. Našich súťažiacich zaradila do jednotlivých pásiem:

POPULÁRNA PIESEŇ:

Zlaté pásmo:
Noemi Mitriková (4. A) , Ema Demčíková (8. C) , Nina Mrusková (8. C)

Strieborné pásmo:
Ján Štefanko (2. B)

ĽUDOVÁ PIESEŇ:

Zlaté pásmo:
Sólo a duo spev:
Jakub Ballek (4. B), Filip Ballek (5. B), Natália Kvočková (6. C)
Duo Ema Demčíková a Nina Mrusková (8. C) - priamy postup do krajského kola

Sólisti inštrumentalisti:
Katarína Kocáková (9. B) - hra na ústnej harmonike - priamy postup do krajského kola

Spevácke skupiny:
Chlapčenská spevácka skupina DFS Cifroško - návrh na postup do krajského kola
Dievčenská spevácka skupina DFS Cifroško - priamy postup do krajského kola

Strieborné pásmo:
Noemi Mitriková (4. A)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a postupujúcim folkloristom držíme palce na krajskej súťaži v Raslaviciach.
Žiakov pripravovali Mgr. Matúš Boroš, Mgr. Viera Kobielská, Mgr. Peter Kocák, Mgr. Danka Kolesárová, PaedDr. Jarmila Kolesárová a Mgr. Peter Šofranko.
Foto: HZOS Vranov nad Topľou

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 5
 • 6
 • 7
 • e
 • f
 • f1
 • g
 • x

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI