Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

feb
21

Materinský jazyk

mj miniMaterinský jazyk – súčasť identity národa- je najsilnejším nástrojom na zachovanie jeho kultúrneho dedičstva. Je výnimočnou pokladnicou poznania, ktorou sa odovzdávajú skúsenosti, poznatky a tradície z pokolenia na pokolenie. 

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Jeho cieľom je pripomenutie, poznávanie  a precvičovanie materinského jazyka na celom svete.

Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami:

Prváčikovia sa preniesli pomocou rozprávkového príbehu do krajiny „Písmenkovo“, kde zachraňovali stratené písmenká a pomocou rôznych zaujímavých aktivít skladali, tvorili a spoznávali nové slová.

Žiaci 2. ročníka čítali známu rozprávku O Jankovi Hraškovi, reprodukovali text podľa obrázkovej osnovy, vytvorili spoločné leporelo. Svoju tvorivosť a slovnú zásobu si preverili aj v hre SCRABBLE.

Tretiaci si v prezentácii „Ako vznikol jazyk“ pripomenuli známe osobnosti, ktoré sa podieľali na ustanovení nášho spisovného jazyka, zdramatizovali rozprávku o Jankovi Hraškovi a tvorili komiks na tento príbeh, v kvíze sa pohrali so slovami zemplínskeho nárečia a overili si svoje čitateľské a recitátorské zručnosti.

Štvrtáci si  overili vedomosti o slovenskom jazyku v literárnom kvíze, v ktorom sa popasovali s otázkami literárnych pojmov, ukázali zručnosti v čitateľskej gramotnosti v práci s textom, či tvorivými úlohami o prísloviach a porekadlách. Prerozprávanie bájok, zarecitovanie básničiek, či interpretácia hádaniek, boli spestrením  zaujímavého podujatia. 

Náš materinský jazyk  slovenčina je kultúrnym dedičstvom nášho národa. Aj takýmito aktivitami si ho chránime a zveľaďujeme.

 • 1.roc_1-2
 • 1.roc_2-1
 • 1.roc_4-1
 • 1.roc_6-1
 • 20200221_090013-1
 • 20200221_114219-1
 • img-1582625888380
 • sam_4486
 • sam_4498
 • sam_4501
 • sam_4505

Materinský jazyk

 

Materinský jazyk – súčasť identity národa- je najsilnejším nástrojom na zachovanie jeho kultúrneho dedičstva . Je výnimočnou pokladnicou poznania,  ktorou sa odovzdávajú skúsenosti, poznatky a tradície z pokolenia na pokolenie.

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Jeho cieľom je pripomenutie,  poznávanie  a precvičovanie materinského jazyka na celom svete.

Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli  rôznymi aktivitami :

Prváčikovia sa preniesli pomocou rozprávkového príbehu do krajiny „Písmenkovo“, kde zachraňovali stratené písmenká a pomocou rôznych zaujímavých aktivít skladali, tvorili a spoznávali nové slová.

Žiaci 2. ročníka čítali známu rozprávku O Jankovi Hraškovi, reprodukovali text podľa obrázkovej osnovy, vytvorili spoločné leporelo. Svoju tvorivosť a slovnú zásobu si preverili aj v hre SCRABBLE.

Tretiaci si v prezentácii „Ako vznikol jazyk“ pripomenuli známe osobnosti, ktoré sa podieľali na ustanovení nášho spisovného jazyka, zdramatizovali rozprávku o Jankovi Hraškovi a tvorili komiks na tento príbeh, v kvíze sa pohrali so slovami zemplínskeho nárečia a overili si svoje čitateľské a recitátorské zručnosti.

Štvrtáci si  overili vedomosti o slovenskom jazyku v literárnom kvíze, v ktorom sa popasovali s otázkami literárnych pojmov, ukázali zručnosti v čitateľskej gramotnosti v práci s textom, či tvorivými úlohami o prísloviach a porekadlách. Prerozprávanie bájok, zarecitovanie básničiek, či interpretácia hádaniek,  boli spestrením  zaujímavého podujatia.

Náš materinský jazyk  slovenčina je kultúrnym dedičstvom nášho národa. Aj takýmito aktivitami si ho chránime a zveľaďujeme.

 

 

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI