Voľby do Rady školy za rodičov

Vážení rodičia!

Rade školy pri ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Na základe výzvy primátora mesta Vranov nad Topľou sa tvorí nová Rada školy a preto bolo potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.
Vo voľbách, ktoré sa konali 22.9.2020 a 29.9.2020 boli z ôsmich kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov zvolení:

Ing. Jana Bakajsová
PhDr. Slavomír Kmec
PhDr. Maroš Mitrik
Mgr. Dana Zajícová

 

okt
01

Vranovský mládežnícky maratónik

Vranovský mládežnícky maratónikV utorok 1. októbra 2013 sa aj za účasti našich žiakov uskutočnil už 13. ročník Vranovského mládežníckeho maratónika. A tí si počínali vynikajúco. Po súťaži detí materských škôl nasledovali súboje štafiet chlapcov a dievčat 1. stupňa ZŠ. V kategórií žiakov 1. – 2. ročníka obsadili naši chlapci aj dievčatá zhodne 3. miesto. Aj tretiaci a štvrtáci urputne bojovali, ale stačilo to na pekné 4. miesto.

Zato súboje žiakov 2. stupňa ovládli naši. V kategórií žiakov 5.- 6.ročníka obsadili chlapci výborné 2. miesto. Dievčatá v tej istej kategórií ukázali chrbát všetkým súperkám a suverénne zvíťazili. V kategórií žiakov a žiačok 7.- 8.ročníka sme opäť boli najlepší a v oboch štafetách sme zvíťazili. Aj deviataci si počínali výborne. Chlapci po skvelom výkone zvíťazili a dievčatá skončili na výbornom 2. mieste.

Zostavy našich žiakov:

1.– 2. ročník - dievčatá
Miklošová  Tamara
Spustová Martina
Molčanová Alžbeta
Tkáčová Ingrid
1. – 2. ročník - chlapci
Melniček Richard
Kentoš Alex
Ďusaš Oliver
Patay Jozef
3.– 4. ročník - dievčatá
Tutková Nina
Lukčová Nela
Gordanová Bianka
Hudáková Veronika
3. – 4. ročník - chlapci
Škurla Jakub
Mrusko Filip
Mikloš Tobias
Šugár Šimon

5.- 6.ročník dievčatá
Bačová Klaudia
Pavučková Barbora
Demčáková Olívia
Petrová Dominika

5.- 6. ročník – chlapci
Merjavý Daniel
Kotuľák Juraj
Sukovský Marko
Kaňuch Matej
7.- 8. ročník dievčatá
Molčanová Adela
Bačová Kristína
Rudová Dominika
Muchaničová Bianka
7.- 8. ročník  - chlapci
Čandík Peter
Kapera Aleksander
Hricík Jakub
Demčák Jerguš
9.ročník – dievčatá
Karasová Katarína
Hrižová Soňa
Mihalčinová Nikola
Kandalová Veronika
9.ročník – chlapci
Mlej Peter
Marcinčin
Mušák Jakub
Hajduk Kristián

 • maratonik_2013_diplomy_01
 • maratonik_2013_diplomy_02
 • maratonik_2013_diplomy_03
 • maratonik_2013_diplomy_04
 • maratonik_2013_diplomy_05
 • maratonik_2013_diplomy_06
 • maratonik_2013_diplomy_07
 • maratonik_2013_diplomy_08

 • maratonik_2013_01
 • maratonik_2013_02
 • maratonik_2013_03
 • maratonik_2013_04
 • maratonik_2013_05
 • maratonik_2013_06
 • maratonik_2013_07
 • maratonik_2013_08
 • maratonik_2013_09
 • maratonik_2013_10
 • maratonik_2013_11
 • maratonik_2013_12
 • maratonik_2013_13
 • maratonik_2013_14
 • maratonik_2013_15
 • maratonik_2013_16

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI