Voľby do Rady školy za rodičov

Vážení rodičia!

Rade školy pri ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Na základe výzvy primátora mesta Vranov nad Topľou sa tvorí nová Rada školy a preto bolo potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.
Vo voľbách, ktoré sa konali 22.9.2020 a 29.9.2020 boli z ôsmich kandidátov do Rady školy za zákonných zástupcov zvolení:

Ing. Jana Bakajsová
PhDr. Slavomír Kmec
PhDr. Maroš Mitrik
Mgr. Dana Zajícová

 

nov
15

Plavecký výcvik

Plavecký výcvikV termíne od 14.10. do 15.11. absolvovali žiaci piateho ročníka základný plavecký výcvik. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť  už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké  schopnosti v pretekoch v jednotlivých plaveckých spôsoboch. Ako dopadli tieto preteky v jednotlivých triedach  si môžete pozrieť nižšie.

Trieda 5.A
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. A. Hatalová, 2. I. Vasilková, 3. K. Bartková
Znak – 50 m
1. A. Hatalová, 2. C. Mazurová, 3. K. Bartková
Prsia – 50 m
1. A. Hatalová, 2. A. Slaninová, 3.I. Vasilková

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. R. Bučko, 2. K. Kentoš, 3. D. Šurín
Znak – 50 m
1. K. Kentoš, 2. R. Šimovič, 3. R. Bučko
Prsia – 50m
1. D. Šurín, 2. R. Šimovič, 3. R. Bučko

Trieda 5.B
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. T. Veliká, 2. D. Olšavská, 3. A. Veliká
Znak – 50 m
1. E. Kmecová, 2. T. Veliká, 3. P. Vožňáková
Prsia – 50 m
1. T. Veliká, 2. D. Olšavská, 3. A. Veliká

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. J. Hrun, 2. Š. Mihališin, 3. D. Sisák
Znak – 50 m
1. B. Keba, 2. D. Sisák, 3. Š. Mihališin
Prsia – 50 m
1. J. Hrun, 2. D. Sisák, 3. S. Makranský

Trieda 5.C
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. O. Šatníková, 2. K. Hardoňová, 3. S. Fiedorová
Znak – 50 m
1. D. Ivanová, 2. O. Šatníková, 3. K. Hardoňová
Prsia – 50 m
1. A. Krankotová, 2. V. Hrubovská, 3. O. Šatníková

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. P. Bartko, 2. J. Ilečko, 3. J. Škoviera
Znak – 50 m
1. P. Bartko, 2. S. Mitrišin, 3. J. Škoviera
Prsia – 50 m
1. P. Bartko, 2. J. Ilečko, 3. D. Zamba

Trieda 5.D
Kategória dievčat:
Kraul - 50 m
1. V. Peštová, 2. K. Macková, 3. N. Martičeková
Znak – 50 m
1. V. Peštová, 2. K. Macková, 3. N. Martičeková
Prsia – 50 m
1. N. Martičeková, 2. A. Medvecová, 3. V. Peštová

Kategória chlapcov:
Kraul - 50 m
1. A. Šandor, 2. F. Hudák, 3. M. Bačišin
Znak – 50 m
1. A. Šandor, 2. P. Sabo, 3. F. Hudák
Prsia – 50 m
1. A. Šandor, 2. F. Hudák, 3. P. Sabo

 • plavecky_vycvik_01
 • plavecky_vycvik_02
 • plavecky_vycvik_03
 • plavecky_vycvik_04
 • plavecky_vycvik_05
 • plavecky_vycvik_06
 • plavecky_vycvik_07
 • plavecky_vycvik_08
 • plavecky_vycvik_09
 • plavecky_vycvik_10
 • plavecky_vycvik_11
 • plavecky_vycvik_12
 • plavecky_vycvik_13
 • plavecky_vycvik_14
 • plavecky_vycvik_15
 • plavecky_vycvik_16
 • plavecky_vycvik_17
 • plavecky_vycvik_18
 • plavecky_vycvik_19

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI