jún
24

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmiDeväť rokov, ráno čo ráno smerovali kroky našich, dnes už bývalých, deviatakov do základnej školy, s ktorou sa 24. júna 2013 rozlúčili. Pri tejto príležitosti sa v školskom átriu našej školy uskutočnil rozlúčkový obrad, na ktorom sa zúčastnil celý učiteľský zbor. V tento deň sa naši deviataci postavili poslednýkrát v sprievode príjemnej hudby pekne upravení, niektorí veselí, iní so slzami v očiach pred svojich učiteľov, aby spolu na krátku chvíľu zaspomínali na roky strávené v tejto škole.

Táto nezabudnuteľná chvíľa prebiehala za krásneho slnečného dňa. Kultúrny program začal príhovorom žiačky IX. B – Michaely Semačovej, ktorá sa v mene všetkých deviatakov poďakovala učiteľom za ich prácu, trpezlivosť i ochotu počas celých deviatich rokov. Zároveň im zaželala do ďalšieho obdobia veľa zdravia, elánu, pevných nervov a úspešných žiakov.

Svoju vďaku učiteľom deviataci prejavili aj odovzdávaním nádherných kytíc. Program pokračoval príhovorom riaditeľa školy, Mgr. Milana Bendika, ktorý deviatakom zaželal veľa úspechov v ďalšom štúdiu, ale aj v osobnom živote. Deviataci, ktorí školu reprezentovali na rôznych súťažiach a šírili dobré meno školy, si z rúk riaditeľa školy prevzali knižnú odmenu.

Vzácne chvíle rozlúčky sa umocnili slovami básne v podaní žiačky IX. C - Barbory Drobňákovej. Počas tónov nezabudnuteľnej hudby sa slávnosť ukončila odchodom deviatakov za potlesku svojich učiteľov.

V školskom roku 2012/2013 ukončilo štúdium na škole 87 deviatakov. So svojimi žiakmi sa rozlúčili triedni učitelia: PaedDr. Marek Hermanovský, Mgr. Viera Drobňáková, Mgr. Emília Krúdyová a Mgr. Anna Treľová.

Všetkým deviatakom prajeme, aby šťastne vykročili do ďalšieho života, ktorý ich čaká v laviciach stredných škôl. Aby sa po úspešnom získaní ďalšieho vzdelania čo najlepšie uplatnili v praktickom živote. Dúfame, že aj po rokoch budú na tento deň spomínať a do svojej školy sa radi a často budú vracať.

 • rozlucka_deviataci_01
 • rozlucka_deviataci_02
 • rozlucka_deviataci_03
 • rozlucka_deviataci_04
 • rozlucka_deviataci_05
 • rozlucka_deviataci_06
 • rozlucka_deviataci_07
 • rozlucka_deviataci_08
 • rozlucka_deviataci_09
 • rozlucka_deviataci_10
 • rozlucka_deviataci_11
 • rozlucka_deviataci_12
 • rozlucka_deviataci_13
 • rozlucka_deviataci_14
 • rozlucka_deviataci_15
 • rozlucka_deviataci_16
 • rozlucka_deviataci_17
 • rozlucka_deviataci_18
 • rozlucka_deviataci_19
 • rozlucka_deviataci_20
 • rozlucka_deviataci_21
 • rozlucka_deviataci_22
 • rozlucka_deviataci_23
 • rozlucka_deviataci_24
 • rozlucka_deviataci_25
 • rozlucka_deviataci_26
 • rozlucka_deviataci_27
 • rozlucka_deviataci_28
 • rozlucka_deviataci_29
 • rozlucka_deviataci_30
 • rozlucka_deviataci_31
 • rozlucka_deviataci_32
 • rozlucka_deviataci_33
 • rozlucka_deviataci_34
 • rozlucka_deviataci_35
 • rozlucka_deviataci_37
 • rozlucka_deviataci_38
 • rozlucka_deviataci_39
 • rozlucka_deviataci_40
 • rozlucka_deviataci_41
 • rozlucka_deviataci_42
 • rozlucka_deviataci_43
 • rozlucka_deviataci_44
 • rozlucka_deviataci_45
 • rozlucka_deviataci_46
 • rozlucka_deviataci_47
 • rozlucka_deviataci_48
 • rozlucka_deviataci_49
 • rozlucka_deviataci_50
 • rozlucka_deviataci_51
 • rozlucka_deviataci_52
 • rozlucka_deviataci_53
 • rozlucka_deviataci_54
 • rozlucka_deviataci_55
 • rozlucka_deviataci_56
 • rozlucka_deviataci_57
 • rozlucka_deviataci_58
 • rozlucka_deviataci_59
 • rozlucka_deviataci_60
 • rozlucka_deviataci_61
 • rozlucka_deviataci_62
 • rozlucka_deviataci_63
 • rozlucka_deviataci_64
 • rozlucka_deviataci_65
 • rozlucka_deviataci_66
 • rozlucka_deviataci_67
 • rozlucka_deviataci_68
 • rozlucka_deviataci_69
 • rozlucka_deviataci_70
 • rozlucka_deviataci_71
 • rozlucka_deviataci_72
 • rozlucka_deviataci_73
 • rozlucka_deviataci_74
 • rozlucka_deviataci_75
 • rozlucka_deviataci_76
 • rozlucka_deviataci_77
 • rozlucka_deviataci_78
 • rozlucka_deviataci_79
 • rozlucka_deviataci_80
 • rozlucka_deviataci_81
 • rozlucka_deviataci_82
 • rozlucka_deviataci_83
 • rozlucka_deviataci_84