mar
21

Kriminalita mládeže

Kriminalita mládežeDňa 21.3.2013 sa uskutočnila beseda pre žiakov 8. ročníka na tému "Kriminalita mládeže" s príslušníkom PZ SR por. Mgr. Igorom  Bižontom. V úvode oboznámil žiakov s prácou kriminálnej polície pri objasňovaní trestných činov, ktoré rozdelil na krádeže, lúpeže, násilné, majetkové a mnohé ďalšie. Upozornil žiakov, aby sa nestali spolupáchateľmi, aby boli nápomocní a oznamovali páchanie trestných činov. Zvlášť varoval pred záškoláctvom a šikanovaním. Žiaci sa pýtali na spoluprácu s inými organizáciami, na zásahy kukláčov, návštevy pohostinských zariadení, výskyt drog v našom okrese, užívanie alkoholu a zneužívanie maloletých. Beseda bola veľmi zaujímavá.

  • kriminalita_mladeze_01
  • kriminalita_mladeze_02
  • kriminalita_mladeze_03
  • kriminalita_mladeze_04
  • kriminalita_mladeze_05