mar
18

Dobre poznám svoju školu?

Dobre poznám svoju školu?Pod týmto názvom sa 18.3.2013 konal pod záštitou žiackeho parlamentu 1.ročník súťaže pre žiakov 2. stupňa. Súťažné otázky boli zamerané na vedomosti o škole, o dianí v nej, ako aj o ľuďoch, ktorí sú jej súčasťou. Cieľom súťaže bolo to, aby žiaci nevnímali školu a jej fungovanie ako samozrejmosť, ale aby si uvedomili, že škola má svoj život a pravidlá, na vytváraní ktorých sa môžu podieľať aj oni sami, vzbudiť u žiakov aktívny záujem o školu.

Svoje vedomosti a postrehy zo školy si mali možnosť preveriť trojčlenné družstvá za každú triedu. 47 bodov bol maximálny počet bodov, ktoré mohli súťažiaci získať. No a ako to celé dopadlo?

Umiestnenie

Trieda

Body

Mená súťažiacich

Tr.učiteľ

1.miesto

VII.B

41

K.Kochanová, K.Bačová, M.Novikmec

Mgr. A.Koman

2.miesto

VIII.C

39

Z.Ferčáková, Š.Senderák, K.Košalková

Mgr. P.Kocák

3.miesto

VII.A

35

P.Fečo, K.Vysoká, B.Hudáková

Mgr. D.Babiaková

Víťazom srdečne blahoželáme, porazeným odkazujeme: "O rok to bude určite lepšie!"

  • dobre_poznam_skolu_01
  • dobre_poznam_skolu_02
  • dobre_poznam_skolu_03