sep
03

Nový školský rok sa začal

Začiatok školkého roka 2012/20133. septembra 2012 areál našej školy po čase opäť ožil. Od rána sa v jeho priestoroch po dvoch mesiacoch prázdnin stretávali žiaci, ich rodičia, pedagogickí i prevádzkoví zamestnanci, aby sa spolu zúčastnili slávnostného otvorenia školského roka 2012-2013.

Po hymne SR a úvodnej básni slávnostné zhromaždenie otvorila Mgr. Andrea Sabolová, zástupkyňa riaditeľa školy. Riaditeľ školy Mgr. Milan Bendik vo svojom príhovore všetkých privítal, predstavil nových pedagógov a zaželal úspešný školský rok. Očká našich najmladších – prvákov, zažiarili počas literárno-speváckeho pásma a počas ľudových piesní, ktoré si pre nich pripravili ich spolužiaci. S organizáciou roka prítomných oboznámili – zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Helena Kajlová a vedúca ŠKD – pani Bernardína Pariľáková. Želáme si, aby úsmev na tvárach a radosť v očiach, ktoré mali dnes naši žiaci a zamestnanci školy im zostal po celý školský rok.

 • zac_sk_roka_2012_2013_01
 • zac_sk_roka_2012_2013_02
 • zac_sk_roka_2012_2013_03
 • zac_sk_roka_2012_2013_04
 • zac_sk_roka_2012_2013_05
 • zac_sk_roka_2012_2013_06
 • zac_sk_roka_2012_2013_07
 • zac_sk_roka_2012_2013_08
 • zac_sk_roka_2012_2013_09
 • zac_sk_roka_2012_2013_10
 • zac_sk_roka_2012_2013_11
 • zac_sk_roka_2012_2013_12
 • zac_sk_roka_2012_2013_13
 • zac_sk_roka_2012_2013_14
 • zac_sk_roka_2012_2013_15
 • zac_sk_roka_2012_2013_16
 • zac_sk_roka_2012_2013_17
 • zac_sk_roka_2012_2013_18
 • zac_sk_roka_2012_2013_19
 • zac_sk_roka_2012_2013_20
 • zac_sk_roka_2012_2013_21
 • zac_sk_roka_2012_2013_23
 • zac_sk_roka_2012_2013_24
 • zac_sk_roka_2012_2013_25
 • zac_sk_roka_2012_2013_26
 • zac_sk_roka_2012_2013_27
 • zac_sk_roka_2012_2013_28
 • zac_sk_roka_2012_2013_29
 • zac_sk_roka_2012_2013_30
 • zac_sk_roka_2012_2013_31
 • zac_sk_roka_2012_2013_32
 • zac_sk_roka_2012_2013_33
 • zac_sk_roka_2012_2013_34
 • zac_sk_roka_2012_2013_35
 • zac_sk_roka_2012_2013_36
 • zac_sk_roka_2012_2013_37
 • zac_sk_roka_2012_2013_38
 • zac_sk_roka_2012_2013_39
 • zac_sk_roka_2012_2013_40
 • zac_sk_roka_2012_2013_41
 • zac_sk_roka_2012_2013_42
 • zac_sk_roka_2012_2013_43
 • zac_sk_roka_2012_2013_44
 • zac_sk_roka_2012_2013_45

Foto: ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou