sep
28

Bezpečnosť v cestnej premávke

Bezpečnosť v cestnej premávkeAj keď sa dopravná výchova stáva neodmysliteľnou súčasťou v živote školy, nikdy jej nie je dosť. Na začiatku školského roka jej venujeme zvýšenú pozornosť, nielen poučením o bezpečností na triednických hodinách, ale aj tradičnou spoluprácou s Autoškolou Madura.  V dňoch 18.9.2012 až 24.9.2012 sa uskutočnila výuka tohto predmetu v 1. – 4. ročníku pod vedením skúsených inštruktorov tejto školy.

Praktickým cvičeniam na detskom dopravnom ihrisku, ktoré je už u žiakov aj učiteľov obľúbené, predchádzala teoretická príprava v triedach.

Dopravná výchova na našej škole je samostatným vyučovacím predmetom v treťom ročníku, učitelia jej venujú pozornosť aj na  iných vyučovacích hodinách ako prierezovej téme a že je o ňu veľký záujem, svedčí aj počet detí v záujmových útvaroch Dopraváčik a Doprava – doľava.

My veríme, že teoretické aj praktické schopnosti a zručnosti nezostanú len v areáli školy, ale že si ich žiaci odnesú do bežného života a budú ako chodci alebo cyklisti v stále hustejšej cestnej premávke viacej dbať na svoju bezpečnosť.

 • dopravna_vychova_01
 • dopravna_vychova_02
 • dopravna_vychova_03
 • dopravna_vychova_04
 • dopravna_vychova_05
 • dopravna_vychova_06
 • dopravna_vychova_08
 • dopravna_vychova_09
 • dopravna_vychova_10
 • dopravna_vychova_11
 • dopravna_vychova_12
 • dopravna_vychova_13
 • dopravna_vychova_14
 • dopravna_vychova_15
 • dopravna_vychova_16
 • dopravna_vychova_17