sep
29

Mladí ochrancovia prírody na prvej výprave

Mladí ochrancovia prírody na prvej výpraveMladí ochrancovia prírody s názvom Jurošík je skupinka našich žiakov nadšencov, ktorí majú kladný vzťah k prírode a chcú prírodu nielen spoznávať, ale jej aj pomôcť. Cieľom a poslaním záujmového útvaru je ochrana a obnova prírody, krajiny a životného prostredia, environmentálna výchova a podpora trvale udržateľného života. V sobotu ráno sa skupinka mladých ochranárov, žiakov 3. a 4.ročníka, pod vedením vedúceho krúžku pána Michala Madeja, vybrala na svoju prvú prieskumnú výpravu, aby zmonitorovala a zadokumentovala čierne skládky a nechránené ohniská v okolí nášho mesta.

Úlohou prvej prieskumnej výpravy bolo zistiť a následne upozorniť kompetentné orgány na stav životného prostredia v našom meste a jeho okolí a na konanie ľudí, ktorí nám ho znečisťujú. Prvá trasa viedla do ovocného sadu na Dubníku. Malí ochranári cestou našli minimálne 8 nelegálnych skládok s odpadom a niekoľko nechránených ohnísk, ktoré by sa ľahko mohli stať príčinou lesného požiaru.

Všetky zistené skládky a ohniská  zaznamenali a majú ich v pláne uverejniť v regionálych médiách a tým upovedomiť všetkých občanov žijúcich v našom meste na neporiadok v našom okolí, ktorý by sa mal týkať nás všetkých.

Ďalšími výpravami do okolia nášho mesta, by chceli členovia krúžku začať aj s odpratávaním a rušením týchto skládok a tým prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu, skultúrneniu oddychových zón a skrášľovaniu krajiny.

Radi by sme preto vyzvali všetkých, ktorým naše životné prostredie nie je ľahostajné, ktorým nie je jedno, že sa z našich lúk stávajú smetiská, že sa z našich lesov vytratila zver, aby sa k nám pridali a spoločne začali pracovať na odstraňovaní neporiadku.

"Žijeme len raz, práve tu a práve teraz."

Mgr. Jozef Ištok

 • mladi_ochrancovia_prirody_01
 • mladi_ochrancovia_prirody_02
 • mladi_ochrancovia_prirody_03
 • mladi_ochrancovia_prirody_04
 • mladi_ochrancovia_prirody_05
 • mladi_ochrancovia_prirody_06
 • mladi_ochrancovia_prirody_07
 • mladi_ochrancovia_prirody_08
 • mladi_ochrancovia_prirody_09
 • mladi_ochrancovia_prirody_10
 • mladi_ochrancovia_prirody_11
 • mladi_ochrancovia_prirody_12
 • mladi_ochrancovia_prirody_13
 • mladi_ochrancovia_prirody_14