apr
11

Deň narcisov

Deň narcisov Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku Deň narcisov. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

Deň narcisov každoročne pomáhajú popri sekretariáte LPR organizovať stovky spoluorganizátorov po celom Slovensku. K ním patrí aj Občianske združenie Narcis vo Vranove nad Topľou, s ktorým naša škola spolupracuje od jeho vzniku.

Počas tohto dňa si žiaci školy so svojimi učiteľmi a vychovávateľmi pripravili množstvo aktivít prevažne výchovného a preventívneho charakteru. Škola sa počas dňa zmenila na školu narcisov – zdobili ju čerstvé kvety narcisy, ale aj práce žiakov, ktorí takouto formou vyjadrili podporu  chorým a ich rodinám, bojujúcich s touto zákernou chorobou. Domov odchádzali vyzdobení malým narcisom – znakom, že aj finančným príspevkom podporili ľudí s touto chorobou.

Prváci sa na Deň narcisov pripravovali už deň pred ním. Ako prevenciu pred chorobami si naplánovali nachystať zdravú desiatu. Počas samotného dňa si žiaci pochutnali na "vitamínovej bombe" - rôznych druhoch ovocia, ktoré si v triedach spoločne naaranžovali. Sladké a k tomu zdravé kúsky im veľmi chutili. Malé kuchárky vymiešali rôzne nátierky a pripravili aj pekné stolovanie. Na ďalšej hodine  si spoločne pozreli prezentáciu o prevencii pred chorobami, dozvedeli sa o histórii a posolstve Dňa narcisov. Pohybovými aktivitami si zážitok z tohto dňa umocnili.

 • 01_rocnik_01
 • 01_rocnik_02
 • 01_rocnik_03
 • 01_rocnik_04
 • 01_rocnik_05
 • 01_rocnik_06
 • 01_rocnik_08
 • 01_rocnik_10
 • 01_rocnik_12
 • 01_rocnik_13
 • 01_rocnik_15
 • 01_rocnik_16
 • 01_rocnik_17
 • 01_rocnik_18
 • 01_rocnik_21
 • 01_rocnik_23
 • 01_rocnik_24
 • 01_rocnik_25
 • 01_rocnik_26
 • 01_rocnik_28
 • 01_rocnik_29
 • 01_rocnik_30
 • 01_rocnik_31
 • 01_rocnik_32

Tento deň začali druháci prezentáciou na tému "ZDRAVIE A CHOROBA". Pripomenuli si, ako sa majú starať o svoje zdravie, ako predchádzať chorobám. Hudobno-pohybovou aktivitou si spoločne zacvičili, a tak urobili aspoň malý krôčik pre svoje zdravie. Pokračovali športovými hrami na školskom dvore. Na záver si  maľovali a zhotovovali narcisy, ktorými si potom vyzdobili triedy.

 • 02_rocnik_01
 • 02_rocnik_02
 • 02_rocnik_03
 • 02_rocnik_04
 • 02_rocnik_05
 • 02_rocnik_06
 • 02_rocnik_07
 • 02_rocnik_08
 • 02_rocnik_09

Tretiaci sa rozhodli prispieť na zbierku nadácie Ligy proti rakovine zberom papiera. Podarilo sa im nazbierať 760 kg papiera a na zbierku odovzdali 58,30 €. V triedach si rôznymi aktivitami pripomenuli, ako sa starať o svoje zdravie, vyrobili si narcisy z papiera a spoločne z nich vytvorili srdce, ktoré im bude pripomínať, že netreba zabúdať na ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.

 • 03_rocnik_01
 • 03_rocnik_02
 • 03_rocnik_03
 • 03_rocnik_04
 • 03_rocnik_05
 • 03_rocnik_06
 • 03_rocnik_07
 • 03_rocnik_08
 • 03_rocnik_09
 • 03_rocnik_10
 • 03_rocnik_11
 • 03_rocnik_12

Deň narcisov žiaci 4. ročníka spropagovali už pár dní vopred. Ráno húfom prichádzali k dobrovoľníkom s príspevkami a odchádzali šťastní s narcismi pripnutými na šatách. Spoločne si pozreli prezentáciu o Lige proti rakovine. Rozhovorili sa o chorobách a o tom, ako im predchádzať. V triedach vyrobili papierové narcisy, plagáty a pútače, ktorými si vyzdobili učebne.

 • 04_rocnik_01
 • 04_rocnik_02
 • 04_rocnik_03
 • 04_rocnik_04
 • 04_rocnik_05
 • 04_rocnik_06
 • 04_rocnik_07
 • 04_rocnik_08
 • 04_rocnik_09
 • 04_rocnik_10
 • 04_rocnik_11
 • 04_rocnik_12
 • 04_rocnik_13
 • 04_rocnik_14
 • 04_rocnik_15
 • 04_rocnik_16
 • 04_rocnik_17

Pasívnymi neostali ani žiaci 2.stupňa, ktorí sa taktiež zapojili do aktivít venovaných tomuto významnému dňu. Pripravili rozhlasové vysielanie, informačný panel, vyzdobili interiér školy, priniesli živé narcisy. Peknými aktivitami, hrami, súťažami a projektmi venovanými Dňu narcisov si spríjemnili dnešné vyučovanie.

Najskôr si žiaci 5.ročníka zhotovovali svoje "triedne narcisy" rôznymi technikami. Potom medzi ne zavítala pracovníčka HZOS - Mgr. Jurčová, ktorá si pre nich  pripravila zaujímavú prednášku o tomto dni a zdravom životnom štýle spojenú s rôznymi aktivitami. Starší žiaci sa zapojili do kvízu, v triedach si vytvárali projekty, ktorými vyzdobili interiér školy.

Medzi deviatakov zavítala MUDr. Jana Molčanová, ktorá sa počas besedy s nimi venovala problematike zdravej kože a jej ochrane pred škodlivým ultrafialovým žiarením. Jej odborné informácie, skúsenosti a rady určite využijú počas teplých slnečných dní, ale hlavne v lete, počas prázdnin.

Dnešný deň narcisov sme využili naplno. Bol prínosom pre našich žiakov, ale predovšetkým pre tých, ktorým sme aspoň malou mierou prispeli. Teší nás, že sme opäť prispeli na dobrú vec a naši žiaci sa učia pomáhať tam, kde je to potrebné.

 • 02_stupen_01
 • 02_stupen_02
 • 02_stupen_03
 • 02_stupen_04
 • 02_stupen_05
 • 02_stupen_06
 • 02_stupen_07
 • 02_stupen_08
 • 02_stupen_09
 • 02_stupen_10
 • 02_stupen_11
 • 02_stupen_12
 • 02_stupen_13
 • 02_stupen_14
 • 02_stupen_15
 • 02_stupen_16
 • 02_stupen_17
 • 02_stupen_18
 • 02_stupen_19
 • 02_stupen_20
 • 02_stupen_21
 • 02_stupen_22
 • 02_stupen_23
 • 02_stupen_24
 • 02_stupen_25
 • 02_stupen_26
 • 02_stupen_27
 • 02_stupen_28
 • 02_stupen_29
 • 02_stupen_30
 • 02_stupen_31
 • 02_stupen_32
 • 02_stupen_33
 • 02_stupen_34
 • 02_stupen_35
 • 02_stupen_36
 • 02_stupen_37