apr
09

Zážitkové vyučovanie vlastivedy vo Vlastivednom múzeu

Zážitkové vyučovanie vlastivedy vo Vlastivednom múzeuV rámci učiva vlastivedy o histórii nášho mesta sa 9. apríla vybrali žiaci 2. ročníka do HZOS – časti Vlastivedné múzeum na vlastivednú exkurziu. Tu si vyskúšali inú  formu výkladu učiva. Učivo im nevysvetľovali pani učiteľky, ale  PhDr. Mária Kotorová, riaditeľka múzea. Porozprávala im veľa zaujímavosti o našom meste spolu s  premietnutím filmu, napokon druhákov previedla po múzeu  a popísala jednotlivé exponáty -  predmety, ktoré sa používali v minulosti. Takto sa  mohli na chvíľu preniesť do doby, v ktorej žili naši predkovia.

Spestrením boli aj ukážky z prírodovednej časti - rastliny a živočíchy nášho regiónu – mnohé žiaci poznali, ale predsa sa o nich dozvedeli viac – najviac sa potešili zo spevu vtákov, ktorý si aj sami vyskúšali napodobniť.

S takouto formou vyučovania boli žiaci spokojní, v škole určite nebudú mať problém o svojom zážitku v múzeu porozprávať. A o to ide, ako vraví čínske príslovie o vzdelávaní:

"Ak mi niečo vysvetlíš -  zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím".

  • zazitkove_vyucovanie_01
  • zazitkove_vyucovanie_02
  • zazitkove_vyucovanie_03
  • zazitkove_vyucovanie_04