apr
24

Netradičné hodiny literatúry

Nový školský rok sa začalŠtvrtok, 24.4.2014, mohli šiestaci v rámci spestrenia vyučovania literatúry putovať krajinou rozprávok a detských hrdinov, spolu s hrdinkou z knihy Jána Uličianskeho - Betkou, prezývanou Analfabeta Negramotná. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou tak na chvíľu suplovala školskú triedu a umožnila žiakom formou zážitkového čítania zoznámiť sa so súčasným autorom Jánom Uličianskym a jeho prózou Nie som Analfabeta Negramotná.

Formou rozprávania, čítania i modelovania svojich predstáv sa mohli žiaci aktívne zapojiť do spoznávania deja tejto prózy, ktorej záver zostal neodkrytý, ale takouto hravou formou prilákal šiestakov k tomu, aby si ju určite prečítali. Snaha priviesť žiakov k čítaniu kníh tak zostala naplnená.

V daný deň sa aj dve triedy deviateho ročníka s cieľom naučiť sa učiť zúčastnili v tunajšej Hornozemplínskej knižnici vzdelávacieho podujatia pod názvom Starajme sa o svoj mozog. Pani Mgr. Mária Perejdová srdečne privítala žiakov a úspešne ich zasvätila do problematiky starostlivosti o mozog a trénovania pamäti.

V úvode nám prezentovala teoretické poznatky o ľudskom mozgu, jeho štruktúre a nervovej sústave. Zdôraznila potrebu trénovať našu pamäť. Žiaci mali možnosť sami porovnať počítač verzus ľudskú pamäť. Rýchlo zistili, že naša pamäť a mozog zohrávajú v porovnaní s počítačom nenahraditeľnú úlohu.

Celé podujatie sprevádzali aj praktické cvičenia na trénovanie krátkodobej pamäti. Každý si mohol vyskúšať kooperáciu pravej a ľavej mozgovej hemisféry v podobe rôznych aktivít, hru s číslami, či zapamätaním si predmetov v určitom časovom limite.

Čas záveru na seba nenechal dlho čakať a nastal moment poďakovať sa a vrátiť sa späť do školských lavíc. Učíme sa celý život, každý deň ponúka množstvo podnetov, vnemov, informácií a aj umeniu učiť sa treba venovať nemalú pozornosť. Dané podujatie prispelo k väčšiemu záujmu o učenie a k motivácii starať sa o to, aby sme vedeli získavať múdrosť každým dňom.

Foto: www.vthk.sk