apr
25

Exkurzia na čističke odpadových vôd

Exkurzia na čističke odpadových vôdVodovod s teplou a studenou vodou, či sociálne zariadenie sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou našich bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme, kam odpad ide, či ako končí. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, zúčastnili sa žiaci siedmeho ročníka a VIII. B triedy exkurzie na Čističke odpadových vôd (ČOV) vo Vranove nad Topľou (mestská časť Lomnica). Na exkurzii, ktorá sa konala 25.4.2014 sa žiaci oboznámili s najmodernejšou trojstupňovou technológiou mechanického a biologického čistenia odpadových vôd.

V ČOV sa voda čistí troma spôsobmi - mechanicky (usadzovanie kalu), chemicky (likvidácia rozpustených škodlivých látok) a biologicky (prečistenie mikroorganizmami). Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspäť do rieky Topľa alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie. Čistička má svojou kapacitou denného prítoku 80 l/s vystačiť pre takmer 35 000 obyvateľov mesta a blízkeho okolia až do roku 2030.

Táto exkurzia bola pre žiakov zaujímavá a mnohé sa dozvedeli. Len ich nos musel trochu zvyknúť na nepríjemný zápach.

Druhú časť exkurzie tvorila návšteva v MsDK, kde nám pani Perejdová pripravila prednášku na tému Starajme sa o svoj mozog. Okrem prednášky si mohli žiaci vyskúšať rôzne aktivity na precvičenie svojej pamäti.

 • siedmiaci_cov_01
 • siedmiaci_cov_02
 • siedmiaci_cov_03
 • siedmiaci_cov_04
 • siedmiaci_cov_05
 • siedmiaci_cov_06
 • siedmiaci_cov_07
 • siedmiaci_cov_08
 • siedmiaci_cov_09
 • siedmiaci_cov_10
 • siedmiaci_cov_11
 • siedmiaci_cov_12
 • siedmiaci_cov_13
 • siedmiaci_cov_14
 • siedmiaci_cov_15
 • siedmiaci_cov_16
 • siedmiaci_cov_17
 • siedmiaci_cov_18
 • siedmiaci_cov_19
 • siedmiaci_cov_20
 • siedmiaci_cov_21
 • siedmiaci_cov_22
 • siedmiaci_cov_23
 • siedmiaci_cov_24
 • siedmiaci_cov_25
 • siedmiaci_cov_m