máj
01

Dopravná súťaž v ŠKD - SEMAFORIK

Dopravná súťaž v ŠKD - SEMAFORIKDieťa je najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. Dopravná výchova v škole pomôže deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách a je výrazným prvkom v znižovaní tragédií na našich cestách. Najlepším miestom, kde si deti môžu osvojiť, ale aj preveriť svoje vedomosti, je dopravné ihrisko. Dňa 30.4.2014 sa na našom detskom dopravnom ihrisku objavili chodci, kolobežkári a cyklisti z ŠKD, ktorí si prišli preveriť svoje vedomosti a zručnosti v dopravnej súťaži "SEMFORIK".

Súťaž pozostávala z troch častí:  

 • vedomostný test
 • maľovanie značiek
 • jazda zručnosti

Každé oddelenie reprezentovali tri dvojčlenné družstvá. Deťom sa darilo plniť jednotlivé úlohy, preto veríme, že vďaka príjemnému zážitku zo súťaže si ľahšie zapamätajú aj riešenia rôznych dopravných situácií.

 • semaforik_01
 • semaforik_02
 • semaforik_03
 • semaforik_04
 • semaforik_05
 • semaforik_06
 • semaforik_07
 • semaforik_08
 • semaforik_10
 • semaforik_11
 • semaforik_12
 • semaforik_13
 • semaforik_14
 • semaforik_15
 • semaforik_16
 • semaforik_17
 • semaforik_18
 • semaforik_19
 • semaforik_20
 • semaforik_21
 • semaforik_22
 • semaforik_23
 • semaforik_24