dec
08

Integráčik – výtvarná súťaž

Integráčik – výtvarná súťažNárodný deň čísla tiesňového volania 112 a výsledky výtvarnej súťaže
Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky usporiadala 1.decembra Národný deň čísla tiesňového volania 112, ktorý sa tento rok uskutočnil po prvýkrát. Cieľom tejto aktivity je prispieť k väčšej propagácii integrovaného záchranného systému a európskeho čísla tiesňového volania v intenciách požiadaviek Európskej asociácie tiesňových volaní (EENA).

Okresný úrad Vranov nad Topľou odbor krízového riadenia v rámci týchto aktivít vyhlásil v súlade s pokynmi MV SR výtvarnú súťaž s názvom "Nakresli svojho integráčika – maskota integrovaného záchranného systému" na úrovni materských a základných škôl okresu Vranov n. T.

Do obvodového kola bolo prihlásených 182 doručených prác žiakov 40 materských a základných škôl okresu Vranov n.T. , do ktorej sa zapojili  aj naši žiaci a boli úspešní:

V kategórii ZŠ I. stupeň:

  1. Stanislav Senderák, III.A
  2. Stella Lompartová, II.A

Oboch žiakov pripravovala Mgr. Helena Borošová.

V kategórii ZŠ II. stupeň:

  1. Martin Zajac, VI.A
  2. Soňa Tarčinská, VII.A

Oboch žiakov pripravovala Mgr. Ľubov Caklová.

Srdečne blahoželáme!

Výtvarná práca Stanislava Senderáka obsadila v krajskom kole 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola.

Blahoželáme a budeme všetci držať palce, aby uspela aj tam!

Foto: ilustračné