feb
05

Beseda o dospievaní

Beseda o dospievaníDňa 5. februára 2014 sme na našej škole privítali dvoch vzácnych hostí, lektorov šíriacich kultúru života Mgr. Ivanu Kovaľovú a Mgr. Pavla Hudáka. koordinátora pre výchovu mládeže na Slovensku. Beseda bola pripravená pre žiakov 7. a 8. ročníka, zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčata. Trvala štyri vyučovacie hodiny, chlapci počúvali v počítačovej učebni a dievčata v jedálni. Obaja lektori na vysokej odbornej a morálnej úrovni vyzdvihli opravdivú krásu oboch pohlaví, vysvetlili vzájomné vzťahy a poukázali na biologický, emocionálny aj povahový charakter muža a ženy. Samozrejme zazneli aj témy o priateľstve, láske a rodine.

Žiakov to veľmi zaujalo, niektorí sa dozvedeli nové veci, počuli poučné pravdivé príbehy, nadobudli sebaúctu a určite si mnohí uvedomili plnosť a krásu života, ktorý majú pred sebou.

  • beseda_dospievanie_01
  • beseda_dospievanie_02
  • beseda_dospievanie_03
  • beseda_dospievanie_04
  • beseda_dospievanie_05
  • beseda_dospievanie_06
  • beseda_dospievanie_07