feb
17

Skauti vyhodnocujú svoju polročnú činnosť

Skauti vyhodnocujú svoju polročnú činnosťVšestrannosť skautingu sa prejavila aj v činnosti skautského krúžku. Hlavnou činnosťou samozrejme je pobyt v prírode a jej poznávanie. To sme praktizovali hlavne v sobotu. Chcem sa poďakovať žiakom, ktorým sa ráno chcelo vstať a ísť hoc aj do nepriaznivého počasia. Kreativita našich žiakov sa prejavila aj spracovaním prírodnín. Do toho sme zakomponovali hry, ktoré chápeme ako najlepší výchovný prostriedok. Hrou sa snažíme pôsobiť na schopnosť spolupracovať, dodržiavať pravidlá, pracovať na rozvoji svojich vlastností a schopností.

15 žiakov, ktorým sa myšlienky a program skautingu zapáčili sa k 1.februáru rozhodli vstúpiť do Slovenského skautingu – formou 1.oddielu Lipy Vranov. Blahoželáme im a držíme prsty pri plnení stupňov skautskej výchovy.

 • skauti_01
 • skauti_02
 • skauti_03
 • skauti_04
 • skauti_05
 • skauti_06
 • skauti_07
 • skauti_08
 • skauti_09
 • skauti_10
 • skauti_11
 • skauti_12
 • skauti_13
 • skauti_14
 • skauti_15
 • skauti_16
 • skauti_17
 • skauti_18
 • skauti_19
 • skauti_20