feb
13

Olympiáda nemeckého jazyka

Nový školský rok sa začalKaždoročne sa žiaci školy zúčastňujú olympiády nemeckého jazyka v obvodovom kole a my sme hrdí nato, že obyčajne bývajú  úspešní a postupujú aj do krajského, ba dokonca aj do celoslovenského kola. Že je to súťaž náročná, svedčí aj fakt, že v tomto školskom roku  pre nedostatočný počet žiakov (prihlásilo sa ich iba 10) sa nekonalo obvodové kolo vo Vranove nad Topľou. Súťaž sa uskutočnila v Prešove – kde vyhodnotili aj najlepších z jednotlivých okresov: 23.01.2014 prebehlo obvodové kolo, kde v 1A kategórii, súťažila žiačka VII.B triedy, Viera Nemčíková, kde za okres Vranov obsadila 1. miesto a v rámci obvodového kola sa umiestnila na 4. mieste.

13.02.2014 sa konalo krajské kolo, v ktorom súťažili dvaja žiaci za okres Vranov nad Topľou.

V 1.A kategórii žiačka VII.B triedy, Viera Nemčíková obsadila v krajskom kole 6. miesto a v kategórii 1.C, žiak VII A triedy Milan Rybarčák (momentálne pôsobí s rodičmi vo Švajčiarsku) obsadil 5. miesto.

Žiakov pripravovala Mgr. Ľubov Caklová. Za ich prácu a úspech ďakujeme a srdečne blahoželáme.

Foto: ilustračné