feb
24

Oliho príbeh

Oliho príbehDňa 24.2.2014 sa tretiaci zúčastnili besedy  pod názvom "Oliho príbeh". Témou besedy bol celoslovenský projekt zameraný na žiakov druhých a tretích ročníkov základných škôl. Gestorom projektu je odbor komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru. "Oliho príbehom" boli tretiaci sprevádzaní členkou Policajného zboru Mgr. Zuzanou Gojdovou, ktorá pomocou krátkeho animovaného filmu, rozdeleného do štyroch časti, z ktorých každá upozorňuje na určité riziko. Nimi boli deti upozornené na nebezpečenstvo -  ktorému sú vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc.

Po premietnutí filmu policajtka s deťmi v diskusii rozobrala jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozornila deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou.

Na tretiakov príbehy zapôsobili, odchádzali zamyslení... Veríme, že budú pre nich dostatočnou výstrahou a poučením.

  • oliho_pribeh_01
  • oliho_pribeh_02
  • oliho_pribeh_03
  • oliho_pribeh_04
  • oliho_pribeh_05
  • oliho_pribeh_06
  • oliho_pribeh_07
  • oliho_pribeh_08