feb
11

Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiádaCentrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 11.2.2014 6. ročník Dejepisnej olympiády, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy a športu SR. Do Dejepisnej olympiády sa zapojila aj naša škola - ZŠ Sídlisko II. Úspešnými riešiteľmi náročných úloh boli všetci žiaci z každej kategórie /Rudolf Hrubovský - 6. ročník, Dárius Krišta - 7. ročník, Dominik Švarný - 8. ročník/. Žiak Jaroslav Hudacký - 9. ročník - postúpil vo svojej kategórii do krajského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 1.4.2014 v Prešove. Srdečne mu blahoželáme.

Ďakujeme všetkým súťažiacim  za úspešnú reprezentáciu našej školy. Pochvala patrí aj vyučujúcim, ktorí žiakov na olympiádu pripravovali.

vedúci PK - D, On: Mgr. Michal Hrinko
Foto: ilustračné