jan
28

Naši chemici

Naši chemiciDňa 28.1.2014 sa žiaci našej školy Katarína Košalková IX.C a Jaroslav Hudacký IX.C zúčastnili exkurzie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spolu s niekoľkými žiakmi iných okresných škôl si mohli vyskúšať na Katedre analytickej chémie pod vedením doc. Márie Kožurkovej jednoduché laboratórne techniky a pokusy. Dúfame, že tieto pokusy im pomôžu pri príprave na praktickú časť chemickej olympiády.

 

 • nasi_chemici_01
 • nasi_chemici_02
 • nasi_chemici_03
 • nasi_chemici_04
 • nasi_chemici_05
 • nasi_chemici_06
 • nasi_chemici_07
 • nasi_chemici_08
 • nasi_chemici_09
 • nasi_chemici_10
 • nasi_chemici_11
 • nasi_chemici_12