máj
16

Vzácny úspech našich žiakov

Vzácny úspech našich žiakovUž 22 rokov vyhlasuje Ministerstvo školstva SR celoštátnu literárnu súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Jej cieľom je vyvolať hlbší a systematický záujem žiakov o slovenčinu, jej výrazovú bohatosť, umožniť im vyjadriť osobný vzťah k slovenskému jazyku a pocit hrdosti na jednu zo základných národných hodnôt Slovákov – vlastnému jazyku. Naši žiaci sa v tomto školskom roku zapojili do súťaže s kvalitnými prácami, ktoré boli v celoslovenskom kole aj porotou po zásluhe ocenené.

Čestné uznanie si vyslúžili literárne práce žiakov:

I. kategória:

Martin Olejarník, III. B trieda – Mgr. D. Hrehová,
Matej  Novikmec, IV. B trieda - Mgr. V. Kobielská,
Adam Humeník, IV. D trieda – Mgr. D. Melová

II. kategória

Dárius Krišta, VII. A trieda – Mgr. A. Vasilová
Samuel Marcinčin, V. A trieda – Mgr. D. Gálová

K tomuto výraznému úspechu našim žiakom a ich učiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme, lebo vďaka ním bola ocenená aj naša škola.