máj
09

Biblická olympiáda

Biblická olympiádaDňa 9. mája 2014 sa konalo Krajské - seniorálne kolo Biblickej olympiády ECAV na Slovenku. Cieľom súťaže nebolo len preverovanie vedomostí a poznatkov z Písma , ale jej cieľom bolo predovšetkým prejaviť u žiakov záujem o Božie slovo a život s Pánom Ježišom Kristom. Žiaci súťažili vo vedomostiach z Biblie - zo Starej a Novej zmluvy. Zastúpenie sme mali v dvoch kategóriách:  v 1. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ) nás zastupoval  Šimon Krišta (IV. B). Zo šestnástich prítomných obsadil 5. miesto. V 3. kategórii (7. – 9. ročník ZŠ) nás reprezentovali traja žiaci 7. ročníka: Soňa Tarčinská (VII.A), Dárius Krišta (VII.A) a Samuel Krištan (VII.A). Najväčším úspechom sa môže pochváliť Soňa Tarčinská, ktorá obsadila pekné 3. miesto. Žiakov pripravoval Mgr. Peter Soták.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme im k ich výsledkom.

  • bibl_diplom_kraj