mar
05

Slovenské svetové deti

Slovenské svetové detiNezisková organizácia EDUCTECH vyhlásila v tomto roku prvý ročník súťaže pre žiakov 5.- 9.ročníka základných škôl v Prešovskom kraji s názvom "Svetové slovenské deti", pri príležitosti blížiaceho sa 143-ho výročia narodenia slovenského vynálezcu Štefana Baniča. Podmienkou zapojenia sa do súťaže bola úspešná reprezentácia žiakov v školskom roku 2012/13 na obvodných, krajských, celoslovenských a celosvetových olympiádach a súťažiach z predmetov: matematika, informatika, fyzika, chémia a technika.

Cieľom tejto súťaže bolo odmeniť úspechy, prácu a usilovnosť žiakov na rôznych súťažiach v oblasti prírodných vied a techniky. Zároveň cieľom súťaže bolo zvýšiť u žiakov záujem o prírodné a technické vedy a motivovať ich k ďalšiemu štúdiu.

Dňa 31. januára 2014 bola súťaž ukončená. Z 13 nadaných a výnimočných súťažiacich žiakov základných škôl štvorčlenná porota vybrala a ocenila týchto žiakov našej školy:

  1. miesto – Štefan Senderák, žiak IX.C triedy. Svojou nadanosťou a usilovnosťou získal cenu – dvojdňový víkendový poukaz  vo vodnom svete pod Tatrami pre dve osoby v hodnote 300 €.
  2. miesto – Rudolf Hrubovský, žiak VI.A triedy. Za svoje úspechy v olympiádach získal fotoaparát Samsung v hodnote 186 €.
  • svetove_slovenske_deti_01
  • svetove_slovenske_deti_02
  • svetove_slovenske_deti_03