mar
15

Fyzikálna olympiáda

Fyzikálna olympiádaDňa 14.3.2014 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili okresného kolo Fyzikálnej olympiády. V kategórii E (9. ročník) sme mali jedného zástupcu a v kategórii F (8.ročník) si boli overiť svoje vedomosti traja žiaci. V oboch kategóriách boli naši žiaci úspešní. V kategórii E obsadil žiak IX.C triedy - Jaroslav Hudacký 1. až 2. miesto (z dôvodu rovnakého počtu bodov). V kategórii F sa na 3. mieste umiestnila žiačka VIII.B triedy - Katarína Kochanová. Aj ďalší dvaja súťažiaci (obaja z VIII.D triedy) získali pekné umiestnenia -  Aleksander Kapera 4. miesto a Patrik Bindas  6. miesto. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom srdečne blahoželáme. Všetkých žiakov pripravoval PaedDr. Marek Hermanovský.