mar
19

Pytagoriáda - obvodové kolo

Pytagoriáda - obvodové koloV dňoch 18.3. a 19.3. 2014 sa v priestoroch Centra voľného času uskutočnili obvodové kolá matematickej súťaže Pytagoriáda v kategóriách P3 – P8. V tejto súťaži okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa skladá z bodov za správnosť a z bodov za čas. Súťažiaci riešili 15 úloh počas 60 minút.

K víťazným reprezentantom našej školy v jednotlivých kategóriách patrili títo žiaci:

V kategórii P3 nás úspešne reprezentoval Daniel Matta, žiak III. A triedy. Umiestnil sa na 1.-2. mieste a na súťaž ho pripravovala ho PaedDr. Jarmila Kolesárová.

V kategórii P5 sa na 2. - 3. mieste umiestnila žiačka V. D triedy – Natália Tomková, ktorú pripravovala Mgr. Anna Treľová.

Dárius Krišta, žiak VII. A získal v kategórii P7- 2. miesto. Pripravoval ho Mgr. Milan Bednár.

K úspešným súťažiacim v jednotlivých kategóriách patrili: Ľuboš Zelizňák (III. A), Rudolf Hrubovský (VI.A) a Šimon Sipský(VII.C).

Ďakujeme všetkým za reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa matematických úspechov. Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí žiakov pripravovali.

  • pytagoriada