mar
26

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských právPred rokom sme na našej škole začali s tradíciou Olympiády ľudských práv. Je to súťaž pôvodne orientovaná na stredoškolskú mládež, no ľudské práva sú oblasťou, ktorá sa dotýka každého z nás už od útleho detstva. Aj Slovenská republika je štátom, ktorý sa zaviazal ľudské práva dodržiavať a podporovať. A práve v tomto mesiaci, konkrétne 25. marca, stala sa naša krajina dejiskom boja za ľudské práva a tento deň bol vyhlásený za Pamätný deň SR – Deň zápasu za ľudské práva.

Aj pri tejto príležitosti sme na škole zorganizovali spomínanú Olympiádu ľudských práv. Jej cieľom je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby nekonali len sami za seba, ale aj v mene sveta naokolo. Pripraviť ich na to, aby sa stali akýmisi miniaktivistami, ktorí si budú navzájom pomáhať pri obrane ľudských práv, dokonca aj v prípadoch, keď sa ich to osobne netýka.

Súťaže sa zúčastnili štyri triedy ôsmakov, každá v zastúpení troch žiakov, ktorí súťažili skupinovo, kde už v rámci tejto skupinovej voľby museli preukázať schopnosť spolupráce, obhajoby vlastných názorov a prijatia názorov iných. Aj keď sa snažili všetci, víťazom sa mohli stať len niektorí. V konečnom hodnotení poďakovanie za účasť patrilo triede VIII. B v zložení: Vanesa Sukovská, Simona Čačková a Marián Novikmec.

  • 3. miesto obsadila trieda VIII. D v zložení: Laura Breznická, Lenka Krištanová, Viktória Sabolová
  • na 2.  mieste skončili žiaci VIII. C triedy v zastúpení: Katarína Bérešová, Natália Kočišová, Ema Ravasová
  • A víťazom sa stala, teda 1. miesto obsadila trieda VIII. A v zastúpení žiakov: Barbora Hudáková, Kristína Vysoká, Peter Fečo

Pevne veríme, že zmysel olympiády bol naplnený, a naši ôsmaci sa stanú minivychovávateľmi ostatných spolužiakov tak, aby ľudská dôstojnosť a hodnota každého človeka zostala zachovaná bez ohľadu na jeho sociálne, kultúrne, jazykové, či náboženské zaradenie.

  • ludske_prava_01
  • ludske_prava_02
  • ludske_prava_03
  • ludske_prava_04
  • ludske_prava_05