okt
05

Výstup na hrad Čičva

Výstup na hrad ČičvaDňa 5.októbra 2013 sa žiaci divadelného krúžku zúčastnili Výstupu na 101 slovenských hradov a zámkov, konkrétne výstupu na hrad Čičva. Žiaci si pod vedením p.uč. D. Babiakovej pripravili divadielko o príchode, živote a pôsobení Cyrila a Metoda na našom území pod názvom Potulky s Cyrilom a Metodom. Do tejto akcie boli zapojené obce Sedliská, Továrne, Matica slovenská, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach, Hornozemplínske osvetové stredisko. Program sa začal o 10,00 hod., pokračoval hradnými hrami, vystúpením sokoliara, divadielkom, rôznymi súťažami, vedomostným kvízom. Samozrejme nechýbala babka bylinkárka, opekanie chutnej klobásky, streľba z luku, zatĺkanie klincov, kyslíková dráha. Medzi turistami sa našiel aj najstarší účastník- 84 ročný rodák zo Sedlísk a najvzdialenejšia účastníčka zo Spojených štátov amerických. V dobrej nálade, plní zážitkov v slnečnom počasí sme sa spokojní a šťastní vrátili domov.


  • vystup_hrad_cicva_01
  • vystup_hrad_cicva_02
  • vystup_hrad_cicva_03