okt
23

Naši "remeselníci" v Hanušovciach nad Topľou

Naši remeselníci v Hanušovciach nad TopľouŽiaci šiesteho ročníka sa v stredu, 23.10.2013, zúčastnili exkurzie vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou. Tento deň bol pre žiakov bohatý na poznávanie, pozorovanie, ba dokonca vyskúšanie si vlastnej zručnosti pri tvorbe remeselných výrobkov. Sprievodcovia v múzeu nás oboznámili s expozíciou Prírodné pomery vranovského regiónu, kde sme sa dozvedeli o vývoji  prírody od obdobia druhohôr. Žiaci pozorovali exponáty flóry a fauny nášho regiónu.

Expozícia História vranovského regiónu nás zaujala predovšetkým svojimi ukážkami archeologických nálezov a najstaršími písomnými historickými dokumentmi. V múzeu sme navštívili aj tri dobovo zariadené interiéry s historickými kusmi nábytku, porcelánu, v ktorých sme videli zariadenie z konca 19., začiatku a polovice 20. storočia.

Po zaujímavom a fundovanom výklade sme sa premiestnili do etnografickej expozície Duch národa, kde sme sa dozvedeli o niekdajších zvykoch a o spôsobe života ľudí bývajúcich na pomedzí Zemplína a Šariša. Figuríny oblečené v ľudových dobových krojoch a kedysi používané predmety spolu so slovom sprievodkyne podnietili žiakov vyskúšať si remeselné činnosti.

Najväčšie zážitky si žiaci odniesli z možnosti skúsiť si jednotlivé remeslá. Mohli pliesť náramky, vypočuť si zaujímavosti zo sveta vtáctva, o krúžkovaní vtáčikov, pohladkať mladého netopiera. Bola možnosť modelovať výrobky z hliny, vyhotoviť hlinený džbán na hrnčiarskom kruhu či vyrezávať do dreva. Tieto názorné ukážky remesiel potvrdili  pracovitosť našich predkov a vzbudili veľký záujem u nejedného žiaka.

Pracovníkom Vlastivedného múzea ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné poznávacie exkurzie.

 • rmeselnici_hanusovce_01
 • rmeselnici_hanusovce_02
 • rmeselnici_hanusovce_03
 • rmeselnici_hanusovce_04
 • rmeselnici_hanusovce_05
 • rmeselnici_hanusovce_06
 • rmeselnici_hanusovce_07
 • rmeselnici_hanusovce_08
 • rmeselnici_hanusovce_09
 • rmeselnici_hanusovce_10
 • rmeselnici_hanusovce_11
 • rmeselnici_hanusovce_12
 • rmeselnici_hanusovce_13