dec
14

Pytagoriáda

V dňoch 10. 12. – 11. 12. 2014 sa uskutočnili školské kolá matematickej súťaže pod názvom Pytagoriáda. Ide o súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Ponúkame Vám výsledky školského kola v kategóriách P3- P8.

Kategória P3:

1. Alžbeta  Molčanová  III. A Mgr. H. Borošová 
2. Samuel Ján Sisák  III. C Mgr. M. Lukčiková

Kategória P4:

1. Katarína  Kocáková IV. A PaedDr. J. Kolesárová
2. Ondrej  Lehončák  IV. C Mgr. M. Rinkovská
3. Katarína  Kaňuchová  IV. A PaedDr. J. Kolesárová

Kategória P5

1. Adam Humeník V. A Mgr. H. Kajlová 
2. Martin Kozák  V. C Mgr. T. Džuppová

Kategória P6

1. Katarína Škovierová VI. C Mgr. M. Bednár
2. Jozef Tkáč VI. C Mgr. M. Bednár

Kategória P7

1. Rudolf Hrubovský VII. C Mgr. M. Turcovská
2. Katarína Šmajdová VII. A Mgr. A. Koman

Kategória P8

1. Šimon Sipský VIII. C Mgr. T. Džuppová
2. Dárius Krišta  VIII. A Mgr. T. Džuppová

K úspešným riešiteľom v kategóriách P3- P4 patrili aj títo žiaci:  S. Senderák, D. Matta, L. Balog,  M. Duda, K. Hrešková, F. Gavaľa, A. Kandalová, P. Olejarník, O. Lehončák, P. Púchyová, M. Leško, E. Sabolová, K. Béreš,  M. Kopčáková, B. Piršč, V. Serafínová a  R.Čorej.

Úspešnými riešiteľmi v kategóriách P5- P8 boli aj títo žiaci: M. Novikmec, D. Mattová, S. Saladiak, N. Tomková, L. Marcinčinová a A. Molčanová.

Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým úspechom a žiakom postupujúcim do obvodového kola držíme prsty.