dec
19

Medzinárodný deň ľudských práv

10. december je v histórii významných dní zapísaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Práve v tento deň bola Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá sa stala východiskovým dokumentom pre všetky ostatné dokumenty týkajúce sa základných práv a slobôd človeka.

Pri tejto príležitosti si Múzeum Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou pripravilo pre svojich návštevníkov prezentáciu o ľudských právach, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy, konkrétne žiaci VII. A a VII. C triedy. Prezentáciou ich sprevádzala lektorka múzea, pani Marta Kriváková, ktorá žiakom sprostredkovala informácie z oblasti histórie ľudských práv, ako aj základných organizácií a dokumentov na ich ochranu. Tejto problematike sa neskôr budú venovať v rámci hodín Občianskej náuky, aj preto pre nich bola prednáška prínosom a zároveň uvedením do tejto problematiky.

Po jej skončení si žiaci mohli pozrieť výstavu venovanú 25. výročiu Nežnej revolúcie.

  • beseda (1)
  • beseda (2)
  • beseda