dec
13

Najlepší ochranárik...

Nedávno sme vás informovali o získaní dvoch prvých miest ašich žiačok v okresnom kole výtvarnej súťaže "Ochranárik očami detí", ktorú vyhlásila Sekcia krízového riadenia MV SR.

Dňa 10.12.2015 sa uskutočnilo na ZŠ Bernolákova slávnostné vyhodnotenie už 4. ročníka tejto súťaže. Za účasti zástupcov MV SR, prednostov okresných úradov, pedagógov a žiakov z celého Slovenska boli z rúk JUDr. Lenky Hmírovej, generálnej riaditeľky Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR odovzdané vecné ceny pre najúspešnejších "malých výtvarníkov" a ich pedagógov. Našu školu reprezentovala výtvarná práca Katky Kocákovej z V.B triedy pod vedením p.uč. Mgr. Margaréty Borošovej, ktorá získala 1. miesto v tomto celonárodnom kole. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších pekných úspechov!

  • DSC_0057_img
  • DSC_0062 (1)_img
  • DSC_0064_img
  • DSC_0065_img
  • DSC_0067_img
  • DSC_0071_img