okt
17

Návšteva šiestakov v archíve

Aj v tomto školskom roku sa šiestaci zúčastnili krátkeho exkurzu v pobočke Štátneho archívu Prešov vo Vranove nad Topľou. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s tým, čo to archív vlastne je a na čo slúži. Mgr. Miroslava Petríková im ďalej vysvetlila, ktoré dokumenty, z akého obdobia, oblasti či územného celku sú v danej inštitúcii archivované. V závere si mohli žiaci pozrieť depoty a takto názorne sledovať, akým spôsobom sú staré listiny a dokumenty uchovávané pre potreby budúcich generácii.

Aj takouto formou výučby sa opäť dozvedeli niečo zaujímavé a užitočné pre ich ďalšie vzdelávanie.

  • 20151008_080925_img
  • 20151008_082013_img
  • DSC_0086_img
  • DSC_0088_img