jan
17

Ukážky prvej pomoci na Červenom kríži vo Vranove nad Topľou

Dňa 12. a 13. januára 2017 žiaci 7. ročníka navštívili priestory Červeného kríža vo Vranove nad Topľou. Inštruktorka p. Kertisová ich oboznámila s prvou pomocou, ktorú tvorí umelé dýchanie a masáž srdca, zo základnými zásadami a jej poskytovaním dospelému i malému dieťaťu (batoľaťu). Táto prvá pomoc je nevyhnutná v prípade bezvedomia, ktoré môže vzniknúť následkom úrazu, pádu, autonehody, infarktu, nízkej hladiny cukru - diabetici, epileptického záchvatu alebo silnej opitosti.

Poskytovanie prvej pomoci si mohli žiaci sami vyskúšať na figurínach. Odborný výklad a názorná prezentácia spolu s možnosťou vyskúšať si poskytovanie prvej pomoci na figuríne boli pre našich žiakov užitočnou a zaujímavou skúsenosťou.

 

Základné zásady poskytovania prvej pomoci sú nasledovné:

1. zistenie:

a) oslovenie postihnutého, poštípanie (nos, uši, do ramien, stehna)

b) zistenie dýchania (úkon: vidím - počujem)

c) uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy

d) zavolanie pomoci (ako volať na záchrannú linku 155)

 

V prípade, že človek nedýcha, poskytujeme masáž srdca:

1. zakloníme hlavu, skontrolujeme dýchanie a začneme masáž srdca,

2. vyčistíme dýchacie cesty (z úst vyberieme žuvačku, cukrík, protézu...).

 

Masáž srdca prevádzame tlačením do stredu hrudnej kosti. Žiakom bol názorne predvedený postup masáže srdca a umelého dýchania. Ide o 30 stlačení a 2 vdychy.

 

U malého dieťaťa zistíme stav vedomia  tlesknutím pred tvárovou časťou alebo poštípaním za pätu, či bude reagovať.

Začiatok umelého dýchania začíname záchrannými 5 vdychmi, pokračujeme masážou srdca, (u batoľaťa) 2 prstami na hrudníku 30:2.

Najprv oživujeme (asi minútu), potom zavoláme záchrannú pomoc. U dospelého je to opačne: najprv voláme 155, potom oživujeme!!!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06