jún
08

Hlinená krása

Dopoludnie 2. júna 2017 patrilo v CVČ vo Vranove n/T malým umelcom, možno budúcim sochárom, ktorí sa zúčastnili súťaže Hlinená krása. Modelovaním na tému Moje najmilšie ročné obdobie deti vytvorili veľmi zaujímavé, oku lahodiace i vtipné obrazy.

Reprezentanti našej školy si odniesli pekné umiestnenia. V I. kategórii Janka Ivanová zo IV. D triedy získala 3. miesto, v II. kategórii sa Alexandra Kandalová zo VI. B umiestnila na 1. a Slávka Palenčíková z V. B triedy na 2. mieste. Blahoželáme! Poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy patrí aj Richardovi Vasilkovi z III. D, Kláre Bodnárovej zo VII. C a Lýdii Česlákovej z VIII. A triedy.

  • Lenovo_A1000_IMG_20170602_100434
  • Lenovo_A1000_IMG_20170602_100515 - Edited
  • Lenovo_A1000_IMG_20170602_122015
  • Lenovo_A1000_IMG_20170602_122038 - Edited
  • Lenovo_A1000_IMG_20170602_122100 - Edited
  • Lenovo_A1000_IMG_20170602_122121 - Edited