jún
12

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

Testovanie 9, alebo ako ho nazývame Monitor je v súčasnosti dôležitým monitoringom vedomosti žiakov 9.ročníka. Učitelia, ale aj rodičia a samozrejme žiaci tomu venujú veľa úsilia už od septembra, ak nie aj skôr. Je to testovanie, ktorému celá verejnosť venuje veľkú pozornosť, nakoľko vyhodnocuje prácu žiakov, učiteľov matematiky a jazyka slovenského na II.stupni ZŠ.

6.apríla prebehlo Testovanie 9 na celom Slovensku. V našej škole sa ho zúčastnilo 88 žiakov, ktorí boli rozdelení do 6 skupín. Priemerná úspešnosť školy z matematiky bola 66,8 %, čo je o 10,4 % viac ako bola priemerná úspešnosť v SR – národný priemer 56,4 %. Našim žiakom sa darilo aj v jazyku slovenskom, kde priemerná úspešnosť školy bola 69,3 %, kde rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (61,2 %) bol 8,1 %.
Našim deviatakom blahoželáme.